Kesko sai jättidiilin, kun Hansel kilpailutti vain tukkurit – toimintatapa oli vastoin eduskunnan tahtoa, keskustan Petri Honkonen jyrähtää

Honkonen teki kirjallisen kysymyksen elintarvikehankintojen toteuttamisesta
Hankintalaki

Keskustan varapuheenjohtaja, kansanedustaja Petri Honkonen katsoo valtion hankintayhtiö Hanselin toimineen eduskunnan tahdon vastaisesti, kun se kilpailutti ainoastaan tukkurit valtavassa elintarvikehankinnassa.

Hän on jättänyt hallitukselle kirjallisen kysymyksen elintarvikehankintojen toteuttamisesta.

– Valtio ei voi omilla toimillaan edistää vain suurten yritysten etua, ja edistää ruokaketjun keskittymistä isoille toimijoille, Honkonen huomauttaa tiedotteessaan.

Kuntien ja kuntayhtymien sekä evankelis-luterilaisen ja ortodoksisen kirkon ja niiden seurakuntien elintarvikkeet ja kulutustuotteet kilpailutettiin yhden toimittajan mallin mukaisesti seuraavaksi neljäksi vuodeksi.

Käytännössä kilpailutukseen pystyivät siis osallistumaan vain tukkurit, ja kilpailun voitti Kesko Oyj. Hankkeen kokonaisarvo on jopa 340 miljoonaa euroa, Honkonen huomauttaa.

Hän sanoo toimintatavan olleen eduskunnan tahdon vastainen.

– Kaikki pienemmät ruokatalot jäivät ulos.

Honkonen toimi edellisellä vaalikaudella talousvaliokunnassa, jossa laki valtion ja kuntien yhteisestä hankintayhtiöstä käsiteltiin.

Valtion omistaman Hanselin ja Kuntaliiton omistaman KL-Kuntahankintojen toimintojen yhdistämisen mahdollistavasta laista säädettiin eduskunnassa joulukuussa 2018. Ennen eduskunnan päätöstä asia oli käsiteltävänä talousvaliokunnassa. Valiokunta piti yhdistymistä perusteltuna ja tarkoituksenmukaisena mietinnössään.

Talousvaliokunta nosti mietinnössään kuitenkin esille huolensa pk-yritysten mahdollisuudesta päästä mukaan hankintamarkkinoille, Honkonen muistuttaa.

Valiokunta totesi, että hankintoja tulee tehdä myös sellaisina kokonaisuuksina, että pienemmätkin toimijat pääsevät osallistumaan valtion ja kuntien hankintoihin muutoinkin kuin alihankkijoina.

Tätä voidaan valiokunnan mukaan helpottaa erityisesti hankintojen jakamisella tarkoituksenmukaisiin kokonaisuuksiin. Hankintalaki sisältääkin perusteluvelvollisuuden tilanteessa, jossa hankintasopimusta ei jaeta osiin.