Kansanedustaja eheytyshoitojen kriminalisointia ajavasta kansalaisaloitteesta: Monia pastoreita askarruttaa

Eduskunta

Kristillisdemokraatit ilmaisivat huolensa uskonnonvapauden kohtalosta, kun eduskunta käsitteli torstai-iltana kansalaisaloitetta eheytyshoitojen kriminalisoimiseksi.

Aloitteen tarkoitus on kieltää seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen niin sanottuun eheyttämiseen tähdätyt hoidot, joilla pyritään muuttamaan hoidettavan henkilö cissukupuoliseksi heteroseksuaaliksi. Cissukupuolisella ihmisellä tarkoitetaan henkilöä, joka identifioituu hänelle syntymässään määriteltyyn sukupuoleen.

Kansanedustaja Sari Tanuksen (kd.) mukaan monia kristittyjä pastoreita askarruttaa se, missä määrin aloite on suunnattu seurakuntia vastaan.

– Pyritäänkö suitsimaan esimerkiksi sielunhoitoa, vertaistukea ja rukousta? Jos ihminen lähestyy esimerkiksi pastoria kokemiensa ristiriitojen tai ahdistusten vuoksi, niin on vastoin ammatti-identiteettiä ja kutsumusta käännyttää avunpyytäjä pois. Avuntarvitsija tulee kohdata myötätunnolla, inhimillisyydellä, lämmöllä, eikä ulkoapäin voida sanella, minkälaista apua ihminen kaipaa.

Tanuksen mielestä riski uskonnonvapauden kaventumiseen on todellinen, vaikka aloitteessa todetaan, ettei sen tarkoituksena ole sielunhoidon kieltäminen.

Päivi Räsänen (kd.) alleviivasi, ettei henkiselle väkivallalle tulee olla nollatoleranssi.

– On väärin painostaa tai tarjota muutosta ihmiselle, joka ei sitä halua. Ammattitaitoinen terapeutti tai sielunhoitaja ei tee näin.

Räsänen kuitenkin huomautti, että yksilöllä pitää olla halutessaan mahdollisuus saada tukea.

– Mikäli henkilö itse, omasta tahdostaan, kuitenkin kokee seksuaalisuuden alueella ristiriitaa ja pyytää apua, niin eihän sitä häneltä tule kieltää. Mikäli tässä esityksessä ollaan siis kieltämässä yksityisen ihmisen oikeus hakea haluamallaan tavalla apua kokemiinsa ongelmiin, niin silloin kyllä liikutaan hyvin syvästi yksityisyyden alueella, ja epäeettisesti.

Vihreiden Iiris Suomelan mielestä kansalaisaloitteessa on kyse ihmisoikeuksista – ei uskonnonvapaudesta.

– Tässä salissa on kysytty, ollaanko nyt sielunhoitoa tai rukoilua kieltämässä. Näin ei suinkaan ole. Sielunhoitoa, rukoilua, muita uskonnollisia toimituksia saisi edelleen harjoittaa. Siitä ei tässä aloitteessa ole kysymys.

Mari Holopaisen (vihr.) mukaan olisi haitallista ajatella, että suomalaisessa yhteiskunnassa voitaisiin sallia mikä tahansa hoito, jos sitä perustellaan uskonnolla tai erinäisillä uskomuksilla.

– Olisi tärkeätä käydä tämä keskustelu laajasti siitä, minkälaisiin uskomushoitoihin voi ryhtyä tässä yhteiskunnassa, ja meillä on varmasti tarpeita rajoittaa tätä myös selkeämmin lainsäädännöllä.

Holopaisen mukaan eheytyshoidoilla ei ole tieteellisesti todettu olevan vaikutusta yksilön seksuaali- ja sukupuoli-identiteettiin.

Edustajan mukaan sellaisille muutoksille ei ole edes tarvetta.