Keskustan eduskuntaryhmä tukee eheytyshoitojen kieltämistä

Eheytyshoidot

Keskustan eduskuntaryhmä tukee eheytyshoitojen kieltämistä. Ryhmän mukaan yksityiskohdat tulee ratkaista vaihtoehtohoitoja koskevan lainsäädännön uudistamisen yhteydessä. Eduskuntaryhmä kertoo asiasta Suomenmaalle lähettämässään tiedotteessa.

– Ei ole tieteellistä näyttöä sille, että ihmisen seksuaalista suuntautumista voitaisiin tai tulisi muuttaa. Homoseksuaalisuus on poistunut lääketieteen tautiluokituksesta yli 30 vuotta sitten, eduskuntaryhmä muistuttaa.

Ryhmän tiedotteessa huomautetaan, että niin sanotusta eheyttämisestä voi olla haittaa, koska henkilön oman identiteetin kieltäminen tai tuomitseminen aiheuttaa inhimillistä kärsimystä.

– Masennus, ahdistuneisuus, päihteiden käyttö tai itsetuhoisuusriski voi kasvaa. Nuoren henkilön kohdalla hyvä kasvuympäristö sallii ja hyväksyy erilaisuutta. Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kohdistuvat ennakkoluulot heijastuvat pitkälle aikuisikään ja voivat aiheuttaa terveydellisiä ongelmia.

Keskustan eduskuntaryhmän mukaan eheytystoiminnassa ei ole kysymys terveydenhoidosta tai sosiaalihuollosta. Kysymys on siten ei-lääketieteellisestä toiminnasta ja siihen tulisi ryhmän mukaan soveltaa samaa käytäntöä kuin muihin niin sanottuihin vaihtoehtoisiin tai uskomushoitoihin.

Näitä ei-lääketieteellisiä hoitoja koskee tällä hetkellä muun muassa rikoslainsäädäntö, vahingonkorvauslainsäädäntö ja kuluttajansuojalainsäädäntö.