Ehjänä Syntynyt -kansalaisaloite etenee eduskuntaan – tavoitteena kieltää seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen eheytyshoidot

Kansalaisaloite

Ehjänä Syntynyt -kansalaisaloite on kerännyt tarvittavat 50  000 kannatusilmoitusta. Kansalaisaloitteen tavoitteena on kieltää hoidot, joilla pyritään seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen niin kutsuttuun eheyttämiseen.

Eheytyshoidoilla ja -terapioilla tarkoitetaan seksuaalisen suuntautumisen tai sukupuoli-identiteetin muuttamiseen tähtääviä hoitomuotoja.

Kun kansalaisaloite on kerännyt 50  000 kannatusilmoitusta kuudessa kuukaudessa, se etenee eduskunnan käsittelyyn. Kansalaisaloite voidaan toimittaa eduskunnan käsiteltäväksi, kun kannatusilmoitusten määrä on tarkistettu ja hyväksytty.

Kansalaisaloitteen voi tehdä kuka tahansa äänioikeutettu Suomen kansalainen.

Ehjänä Syntynyt -aloitteella halutaan kieltää eheytyshoidot kokonaan.

Kansalaisaloitteen perusteluiden mukaan on itsestään selvää, että alaikäisiin ja muihin vajaavaltaisiin kohdistetut eheytyshoidot tulee kriminalisoida, sillä eheytyshoidot ovat omiaan aiheuttamaan vakavaa haittaa lapsen terveydelle ja kehitykselle sekä loukkaavat lapsen itsemääräämisoikeutta.

Aloitteen mukaan on lisäksi selvää, että tahdonvastaiset eheytyshoidot tulee kriminalisoida.

–  Eheytyshoidon kohdalla voi kuitenkin olla myös kyse tilanteesta, jossa täysi-ikäinen ja -valtainen henkilö, joka voi puhtaan juridisesta näkökulmasta antaa suostumuksensa eheytyshoitoon, on sosiaalisista, taloudellisista tai mielenterveydellisistä syistä tilanteessa, jossa eheytyshoidosta kieltäytyminen ei käytännössä ole mahdollista, aloitteen perusteluissa sanotaan.

Tämän takia aloitteessa katsotaan, että myös täysi-ikäisille annettavat ja tarjottavat eheytyshoidot olisi kriminalisoitava.