Kannattavien yritysten lukumäärästä mittari yrittäjyyspolitiikan onnistumiselle

Yrittäjyys

Yrittäjyyttä voisi tukea yhdenvertaistamalla palkansaajien ja yrittäjän sosiaaliturvaa sekä kannustamalla nuoria entistä enemmän yrittäjyyteen. Yrittämisen aloittamisesta ja lopettamisesta voisi myös tehdä helpompaa.

Muun muassa tällaisia ajatuksia nostetaan esiin ehdotuksessa ensimmäiseksi kansalliseksi yrittäjyysstrategiaksi.

Ehdotuksen ovat laatineet selvityshenkilöt Jussi Järventaus ja Henrietta Kekäläinen elinkeinoministeri Mika Lintilän (kesk.) pyynnöstä.

Kansallisella strategialla pyritään edistämään yrittäjyyttä Suomessa.

Selvityshenkilöt esittävät, että yrittäjyyspolitiikkaan otettaisiin mitattavaksi tavoitteeksi kannattavien yritysten määrän kehitys.