Juristiedustajat Kurvinen ja Lohi: Paperisotaa vähentävä tulorekisteri on yksi työkalu eriarvoisuuden suitsimiseen

Tulorekisteri

Keskustan juristikansanedustajat Antti Kurvinen ja Markus Lohi iloitsevat byrokratian vähenemisestä, kun kansallinen tulorekisteri otetaan käyttöön reilun vuoden päästä.

Tulorekisteriin kootaan tiedot suomalaisten tuloista. Ensi vaiheessa sinne laitetaan tiedot palkoista, myöhemmin eläkkeistä ja etuuksista.

– Suomi ottaa aimo loikan kohti digi-yhteiskuntaa ja kansalaisten ja yrittäjien arki helpottuu. Digitalisaation edistäminen oli yksi keskustan keskeisistä eduskuntavaalilupauksista, jonka toteutumisesta tämä on yksi hyvä esimerkki, Kurvinen toteaa.

Tulorekisteri toimii pohjana tulevaisuuden sosiaaliturvalle, jossa työtulot, sosiaaliturva ja verotus ovat yhteen sovitettu.

– Suomen uudistamisessa seuraava vaihe on köyhyyden ja eriarvoisuuden vähentäminen. Keskusta on sitoutunut uudistamaan lannistavaa sosiaaliturvaa kannustavammaksi. Tulorekisteri on yksi tarpeellinen työkalu tässä tavoitteessa, Lohi sanoo.

Kun tulotiedot ovat koottuna yhteen paikkaan paperisota vähenee. Suomalaisten ei tarvitse enää toimittaa paperisia palkka- tai muita todistuksia jokaiselle viranomaiselle erikseen hakiessaan esimerkiksi sairauspäivärahaa tai saadessaan hoitopaikan lapselleen.

Lisäksi tulorekisteri helpottaa huomattavasti yrittäjien hallinnollista taakkaa, kun palkkatiedot voi toimittaa yhdelle taholle useiden eri tahojen ja eri vaatimusten sijaan.

Omia tulotietojaan voi seurata sähköisestä rekisteristä ja varmistaa, että ne ovat oikein. Tällä hetkellä omia tietoja voi tarkastaa reilusti myöhässä, jolloin niiden korjaaminen voi olla työläämpää.

Tulorekisterin tietoja käyttävät vuoden 2019 alusta muun muassa Verohallinto, Kela ja Työttömyysvakuutusrahasto.

Vuoden 2020 alussa mukaan tulevat muun muassa työttömyyskassat, Koulutusrahasto, kunnat, Tilastokeskus, palkkaturvan ja palkkatuen toiminnot sekä työsuojeluviranomaiset.