Järvivedet ovat tummentuneet koko pohjoisella pallonpuoliskolla – Tutkijoiden mukaan sillä voi olla kohtalokkaita seurauksia metsäjärvien ekosysteemille

Luonto

Järvivedet ovat muuttuneet tummemmiksi viime vuosikymmenten aikana koko pohjoisella pallonpuoliskolla, Helsingin yliopiston lähettämässä tiedotteessa kerrotaan.

Sama ilmiö on ollut havaittavissa myös Evon Natura 2000 -alueella, jossa Helsingin yliopiston Lammin biologinen asema Hämeenlinnassa on tehnyt yli 30 vuoden ajan tutkimusta jopa 20 järvessä.

Tuona aikana vesi on kaikissa tutkituissa järvissä muuttunut tummemmaksi.

Tiedotteen mukaan vesien ruskea väri aiheutuu veteen liuenneesta humuksesta. Tummuminen on erityisen voimakasta alueilla, joilla happosateet vaikuttivat 1990-luvulle saakka. Ilmastonmuutoksesta johtuva lisääntynyt sadanta on voimistanut tätä ilmiötä.

Veden tummuminen saattaa Helsingin yliopiston tutkijoiden mukaan aiheuttaa suuria muutoksia suomalaisten metsäjärvien ekosysteemeissä.

Tutkijat havaitsivat Evon Natura 2000 -alueella, että vesiselkärangattomien määrät laskivat käsi kädessä veden tummumisen kanssa.

Tutkija Céline Arzel Helsingin yliopiston maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan metsätieteiden osastolta sanoo, että veden väri määrittää järvien ruokaverkkojen rakennetta ja toimintaa. Vedessä elävät selkärangattomat ovat monien kalojen ja vesilintujen pääasiallinen ravinnonlähde.

– Vesiselkärangattomien populaatioiden kutistumisella voi olla merkittäviä seuraamuksia pohjoisen havumetsävyöhykkeen ekosysteemin toiminnalle. Toinen Lammin biologisella asemalla aiemmin tehty tutkimus osoittaa, että selkärangattomia syövien sorsalajien määrät ovat pienentyneet samana ajanjaksona, Arzel summaa.