Henkilötunnuksen vaihtamisen helpottaminen saa täystyrmäyksen terveysviranomaisilta – “potilasturvallisuus vaarantuu“

Henkilötunnukset

Henkilötunnuksen vaihtamiseen liittyvä lakihanke on saanut täystyrmäyksen terveysalan toimijoilta.

Muun muassa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) arvioi, että henkilötunnusmuutosten lisääntyminen muodostaa riskejä potilastietojen osalta.

THL pitää käsityönä asiakas kerrallaan tehtäviä muutoksia virhealttiina, mikä vaikuttaa laitoksen mukaan potilasturvallisuuteen.

Sen sijaan oikeuskanslerinviraston mielestä esitetty lakihanke on ehdottomasti perusteltu.

Viraston mukaan uudistus edistäisi yksilön oikeutta turvallisuuteen sekä suojan toteutumista yhä merkittävämmäksi arvioitavaa identiteettivarkauden riskiä vastaan.