Hälyttävä tieto koulumaailmasta: rehtoreiden kokema uupumus on syventynyt ja kroonistunut – Kaikkein pahin tilanne lukioissa

Koulutus

Rehtoreiden kokema uupumus on syventynyt ja kroonistunut, kertoo tuore rehtoribarometri.

Selvityksen mukaan 20 prosenttia rehtoreista koki keväällä uupumusta ja uupumisriskissä oli 45 prosenttia rehtoreista. Innostuneisuutta rehtoreista koki 35 prosenttia.

– Tilanne on kroonistunut, sillä uupuneiden ja uupumisriskissä olevien määrä on lisääntynyt pandemiaa edeltävästä keväästä 2019 lähtien. Vuonna 2020 kohtalaista ja voimakasta uupumusta oli 17 prosentilla ja tänä vuonna 26 prosentilla, akatemiaprofessori Katariina Salmela-Aro sanoo Suomen Rehtorit ry.:n tiedotteessa.

Kaikkein uupuneimpia olivat lukioiden rehtorit. Tiedotteen mukaan asiaa selittävät ainakin monet lukioita koskevat uudistukset kuten uusi opetussuunnitelma, ylioppilastutkinnon painoarvon kasvattaminen sekä oppivelvollisuuden laajentaminen.

Myös korona-ajan poikkeusjärjestelyt ja hybridiopetus ovat kuormittaneet lukioiden rehtoreita.

Alueellisesti rehtorit olivat uupuneimpia Lapissa, Keski-Pohjanmaalla ja Keski-Suomessa.

Suomen Rehtoreiden puheenjohtajan Antti Ikosen mukaan tilanteen korjaamisella on kiire. Johdon voimavarojen puute vaarantaa hänen mukaansa pahimmillaan koko kouluyhteisön toimintaa.

– Tämä ei ole vain rehtoreiden ongelma, joten heitä ei saa jättää sen kanssa yksin. Tilanteen korjaaminen on kiireellistä siksikin, että ikäluokkien pienentyessä suurien koulujen määrä kasvaa eli rehtoreiden kuormitus ei jatkossa ainakaan vähene.

Salmela-Aron mukaan rehtoreiden uupumista selittää muun muassa työhön liittyvät kovat vaatimukset. Hänen mukaansa rehtorien työtahti sekä kognitiiviset ja emotionaaliset vaatimukset ovat lisääntyneet, samoin työn ja perheen yhteensovittamisen ristiriidat sekä koronastressi.

Ikosen mukaan rehtorin työ on muuttunut hallinnoinnista yhä enemmän ihmisten johtamiseksi ja koko kouluyhteisön tukemiseksi. Rehtoreiden koulutusjärjestelmä ja osaamisen kehittäminen ei kuitenkaan anna tähän eväitä.

– Johtamisjärjestelmän muuttaminen on kirjattu nykyiseen hallitusohjelmaan, ja se on toteutettava mahdollisimman pian.