Hallitus esittää verotustietojen julkisuuden laajentamista muuttuneisiin verotustietoihin

Muutoksen on tarkoitus tulla voimaan syksyllä 2024
Talous

Hallitus haluaa laajentaa verotustietojen julkisuutta muuttuneisiin verotustietoihin. Hallitus antoi tänään esityksen, jonka mukaan muuttuneista verotustiedoista tulisi jatkossa julkisia tuloverotuksessa ja kiinteistöverotuksessa.

Muutoksen on tarkoitus tulla voimaan syyskuussa 2024.

Tuloverotuksen tiedot ovat jo nyt lähtökohtaisesti julkisia. Jos niihin kuitenkin tehdään muutoksia verotuksen päättymisen jälkeen, julkiset tiedot eivät päivity vastaamaan tosiasiallista tilannetta.

Verohallinto tekee vuosittain noin 100 000 muutospäätöstä tulo- ja kiinteistöverotuksessa.

Valtiovarainministeriön tiedotteessa sanotaan, että muutos parantaa julkisten verotustietojen laatua ja oikeellisuutta.

Muuttuneet verotustiedot ovat julkisia samassa laajuudessa kuin säännönmukaisen verotuksen tiedot ja ne tulevat julkisiksi pääsääntöisesti verotuksen muuttamista koskevan päätöksen tekemistä seuraavan kuukauden loppupuolella.

Keskuskauppakamari ja Elinkeinoelämän keskusliitto EK ovat aiemmin ilmoittaneet, että ne haluaisivat, että tiedot tulisivat julkisiksi vasta, kun verotusta koskeva päätös olisi lopullinen eli lainvoimainen.

Verohallinto, Medialiitto ja Tutkivan journalismin yhdistys ovat aiemmin tukeneet esitystä.