Euroopan parlamentti: EU:n ja EU-maiden varmistettava alkuperäiskansojen oikeuksien kunnioittaminen

Alkuperäiskansat

Euroopan parlamentin jäsenet vaativat maailman alkuperäiskansojen oikeuksien täysimääräistä tunnustamista ja suojelua tiistaina hyväksytyssä päätöslauselmassa, Euroopan parlamentin Suomen-toimisto kertoo tiedotteessaan.

Mepit kehottavat tiedotteen mukaan EU:ta ja sen jäsenmaita ryhtymään tarvittaviin toimiin alkuperäiskansojen oikeuksien, kuten maahan, alueisiin ja luonnonvaroihin liittyvien oikeuksien, kunnioittamiseksi.

Parlamentin jäsenet vaativat EU-maita ratifioimaan itsenäisten maiden alkuperäis- ja heimokansoja koskevan Kansainvälisen työjärjestön ILO:n yleissopimuksen 169.

Euroopan unionin tulee kauppapolitiikassa, investoinneissa ja kehityshankkeissa kunnioittaa alkuperäiskansojen ihmisoikeuksia, mepit vaativat.

Lisäksi päätöslauselman mukaan tulee varmistaa, että alkuperäiskansat ovat mukana tekemässä päätöksiä, jotka vaikuttavat heihin ja heidän maihinsa. Alkuperäiskansat halutaan mukaan myös suunnitelmiin, joilla pyritään puuttumaan ilmastonmuutokseen.

Päätöslauselma hyväksyttiin selkein luvuin 534 puolesta, 71 vastaan ja 73 tyhjää.