Euroopan ihmisoikeustuomioistuin tuomitsi Venäjän Jehovan todistajiin kohdistamat vainot – uskontokunta pitää päätöstä merkittävänä

Uskontokunnat

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin (EIT) tuomitsi 7. kesäkuuta Venäjän valtion Jehovan todistajien vainoamisesta.

– EIT totesi merkittävässä oikeuspäätöksessään, että Venäjän oli lainvastaista kieltää Jehovan todistajat vuonna 2017, Jehovan todistajien tiedotteessa kuvataan.

Tuoreeltaan asiasta uutisoi esimerkiksi Helsingin Sanomat (HS). Taustaksi lehti kertoo, että Venäjä julisti Jehovan todistajat äärijärjestöksi vuonna 2017.

HS muistuttaa myös, että Euroopan ihmisoikeussopimus ei kuitenkaan enää velvoita Venäjää, sillä maa erosi Euroopan neuvostosta tämän vuoden maaliskuussa.

Tuomioistuin totesi myös, että Jehovan todistajien painettujen julkaisujen sekä virallisen verkkosivusto jw.orgin kieltäminen oli laitonta, Jehovan todistajat kertoo.

– Venäjä määrättiin lopettamaan kaikki vireillä olevat rikosoikeudelliset toimet heitä vastaan ja vapauttamaan kaikki vangitut Jehovan todistajat. Venäjä määrättiin myös palauttamaan kaikki takavarikoitu omaisuus tai maksamaan siitä 59 617 458 euron korvaukset. Venäjä määrättiin lisäksi maksamaan kantajille yhteensä 3 447 250 euroa vahingonkorvauksia.

Uskontokunta pitää keskeisinä kohtina seuraavia listaamiaan asioita:

  • Toimet: Euroopan ihmisoikeustuomioistuin korostaa, että venäläiset tuomioistuimet ”eivät esittäneet yhtään asianomistajien sanaa, tekoa tai toimintaa, joita olisi motivoinut tai leimannut väkivalta, viha tai syrjintä muita kohtaan”. (§271) 
  • Uskomus, jonka mukaan Jehovan todistajilla on totuus: ”On uskonnonvapauden ja sananvapauden laillista käyttöä pyrkiä rauhanomaisesti vakuuttamaan muita oman uskonnon paremmuudesta ja kannustaa heitä luopumaan ’vääristä uskonnoista’ ja liittymään ’oikeaan uskontoon’.” (§156) 
  • Verensiirrot: ”Verensiirrosta kieltäytyminen oli yhteisön jäsenen vapaan tahdon ilmaus, jolla hän käytti oikeuttaan henkilökohtaiseen itsemääräämisoikeuteen terveydenhuollon alalla, mikä on suojattu sekä Euroopan ihmisoikeussopimuksessa että Venäjän lainsäädännössä.” (§165) 
  • Aseistakieltäytyminen: ”Uskonnollinen kehotus kieltäytyä asepalveluksesta ei rikkonut Venäjän lakeja.” (§169) 
  • Julkaisut: ”Hakijoiden uskonnollinen toiminta ja heidän julkaisujensa sisältö vaikuttavat olevan rauhanomaista ja sopusoinnussa heidän julistamansa väkivallattomuuden opin kanssa.” (§157) 
  • JW.ORG: EIT totesi, että jw.org-sivuston sisältö ei ole ”ekstremististä”. Jos viranomaiset eivät hyväksyneet jotain sivustolla olevaa aineistoa, heidän olisi pitänyt vaatia poistamaan vain loukkaavina pitämänsä kohdat, eikä kieltää koko verkkosivustoa. (§231 ja §232) 

EIT:n oikeusratkaisun vaikutukset Venäjän sisällä ovat Jehovan todistajien mukaan velvoittavia.

– Vaikka Venäjä ei ole enää Euroopan neuvoston jäsen, oikeusjutussa käsitellyt asiat tapahtuivat paljon ennen sitä, kun Venäjä erosi ja erotettiin neuvostosta. Venäjällä on ollut mahdollisuus vastata kaikissa nyt käsitellyissä tapauksissa esitettyihin syytöksiin. Lisäksi Euroopan ihmisoikeustuomioistuin liitti ratkaisunsa Venäjän korkeimman oikeuden äskettäin muuttamiin ohjeisiin. Näin ollen se on velvollinen kunnioittamaan päätöksen sisältöä, varsinkin, kun EIT:n ratkaisu koskee kaikkia Jehovan todistajia.

Venäjän ulkopuolella merkitys on uskontokunnan mukaan se, että Euroopan ihmisoikeustuomioistuin, joka on merkittävin kansainvälinen ihmisoikeuksien tuomioistuin, on tehnyt lopullisesti selväksi kaikkien maiden osalta, että Jehovan todistajat ovat rauhanomaisia ihmisiä, joiden uskomukset ja uskonnolliset toimintatavat ovat vaarattomia.

– EIT osoitti, että vaikka valtion viranomaiset eivät pitäisi Jehovan todistajien uskomuksista, niillä ei ole oikeutta kyseenalaistaa niiden oikeutusta, sillä ne kuuluvat osana ihmisten yksityiselämään.