Eurobarometri: EU-myönteisyys kasvanut, euron suosio ennätykseen

EU

EU-komission julkaiseman kevään 2019 eurobarometrin mukaan kansalaisten myönteinen käsitys EU:sta on vahvistunut. EU:n suosio on suurinta kymmeneen vuoteen.

EU-myönteisyys on lisääntynyt viime syksystä 23 jäsenmaassa 28:sta.

Jopa EU-komission kanssa riidelleessä Unkarissa EU-myönteisten osuus on kasvanut 9 prosenttiyksikköä 52 prosenttiin.

Luottamus Euroopan unioniin on kasvanut 20 maassa. Suurinta luottamus on Liettuassa, Tanskassa, Virossa, Luxemburgissa ja Suomessa.

Euron kannatus on noussut ennätyksellisen suureksi. Euroalueella yhteistä rahaa kannattaa 76 prosenttia vastaajista, mikä on yhdeksän prosenttiyksikköä enemmän kuin vuonna 2014. Barometrin mukaan EU:n tärkeimpinä saavutuksina pidetään EU-kansalaisuutta ja vapaata liikkuvuutta.

Kyselyyn vastasi 27 464 ihmistä.