EU:n ilmastopaketti uhkaa lisätä suomalaisen talvimerenkulun kustannuksia sadoilla miljoonilla – Keskustan Elsi Katainen vaatii asiaan muutosta

Seitsemäntoista europarlamentaarikkoa lähetti tällä viikolla asiasta kirjeen Euroopan komissiolle.
Meriliikenne

Seitsemäntoista europarlamentaarikkoa lähetti tällä viikolla kirjeen Euroopan komissiolle, jossa vaaditaan huomioimaan talvimerenkulun aiheuttamat lisäkustannukset EU:n energia- ja ilmastopaketin käsittelyssä.

Kirjeen ovat allekirjoittaneet molemmat keskustan mepit eli Elsi Katainen ja Mauri Pekkarinen.

Kataisen mukaan kyse on valtavan suuresta asiasta vientivetoiselle Suomelle, jonka kilpailukykyvaikutukset ovat satojen miljoonien eurojen luokkaa. 

Tapauksessa on kyse EU:n ilmastopakettiin kuuluvasta päästökaupasta, jossa toimijat joutuvat ostamaan päästöoikeuksia sitä enemmän mitä enemmän ne kuluttavat energiaa tai ilmastoa.

Suomen kaltaisessa maassa talvimerenkulkuun tarkoitetut alukset joutuisivat ostamaan päästöoikeuksia normaaleja aluksia enemmän, sillä täkäläisissä sääolosuhteissa välttämättömät jäävahvisteiset alukset kuluttavat enemmän polttoainetta. Jäävahvisteiset alukset ovat painavampia ja jäissä seilaaminen kuluttaa enemmän energiaa.

Kataisen mukaan tilanne heikentää talvimerenkulusta riippuvaisten maiden kilpailukykyä niin EU:n sisällä kuin kansainvälisestikin.

– Nämä alukset seilaavat vuoden ympäri myös avoimilla vesillä, joten vaikutus on ympärivuotinen, Katainen sanoo Suomenmaalle.

Suomelle talvimerenkulun lisääntyvät kustannukset olisivat Kataisen mukaan erityisen haitallisia siksi, että Suomen viennistä noin 90 prosenttia tapahtuu meriteitse.

– Kustannukset tulevat nousemaan ja sektorin suhteellinen kilpailukyky kärsimään, jos talvimerenkulkua ei huomioida, Katainen painottaa.

Hänen mukaansa tämän hetkiset hinta-arviot ovat noin 200–300 miljoonan euron luokkaa riippuen hiilen hinnasta.

Polttoainekustannuksia saattaa nostaa myös energia- ja ilmastopakettiin kuuluva FuelEU Maritime -asetus, jossa merenkulkuun esitetään 75 prosentin päästövähennyksiä.

– Tässä kaikessa Suomen kilpailukyky on turvattava, Katainen vaatii.

Keskustameppien lisäksi komissiolle lähetettävän kirjeen on allekirjoittanut kahdeksan muutakin suomalaismeppiä. He ovat SDP:n Miapetra Kumpula-Natri ja Eero Heinäluoma, kokoomuksen Petri Sarvamaa ja Henna Virkkunen, perussuomalaisten Laura Huhtasaari ja Teuvo Hakkarainen, vasemmistoliiton Silvia Modig sekä RKP:n Nils Torvalds.

Mukana kirjeessä on myös virolaisia ja ruotsalaisia meppejä.

Kataisen mukaan huoli talvimerenkulun huomiotta jättämisestä on Suomelle, Virolle ja Ruotsille yhteinen, sillä kaikilla niillä on satamia, jonne kuljetaan jään läpi tiettyyn aikaan vuodesta.

Miten lisäkustannukset sitten voitaisiin huomioida?

Kataisen mukaan mhdollisia ratkaisuja on erilaisia ja niitä pohditaan eri tahoilla paraikaa. Yksi mahdollisuus voisi olla jonkinlainen pysyvä prosenttikompensaatio jäävahvisteisille aluksille.

– Tärkeintä on, että komissiossa ja muissa EU:n toimielimissä herätään siihen, että talvimerenkulku on otettava huomioon, jotta sisämarkkinat voivat toimia reilusti niin, ettei kilpailuvääristymiä synny, Katainen linjaa.

Asiaan liittyvät lakialoitteet ovat tällä hetkellä käsittelyssä Euroopan parlamentissa ja Euroopan neuvostossa. Kataisen mukaan vaikuttamisen aika on nyt, sillä asiaan kuuluvien aloitteiden triogit eli kolmikantaneuvottelut jäsenmaiden, komission ja parlamentin välillä alkavat ensi syksynä.

Katainen on luottavainen sen suhteen, että talvimerenkulku otettaisiin vielä paremmin huomioon.

– Nyt on myös tärkeä aika vaikuttaa sekä parlamentissa että neuvostossa, jotta kaikki neuvotteluosapuolet ovat tietoisia asiasta trilogien alkaessa. Näin pystymme parhaiten edistämään talvimerenkulun sisällyttämistä päästökauppaan ja sen huomioimista merenkulun polttoaineiden päästövähennyksissä.

Katainen toimii europarlamenttiryhmänsä Renew Europen liikennevaliokunnan neuvottelijana merenkulun uusiutuvien ja vähähiilisten polttoaineiden käyttöä säätävään FuelEU Maritime -asetukseen liittyen.