EU myöntää 65 miljoonaa euroa Suomen liikennehankkeisiin – Turku saamassa haetun ratarahoituksen täysimääräisesti, Tampere jäämässä puille paljaille

EU-rahoitus

Suomi on saamassa liikennehankkeisiin EU-rahoitusta 65 miljoonan euron edestä, Euroopan komission Suomen-edustusto kertoo tiedotteessaan. Summa sisältää sekä yksin Suomeen ehdotetut että monen valtion kesken jakaantuvat hankkeet.

Mukana on Turun tunnin junaan tarkoitettu 37,5 miljoonan euron rahoitus. Luku on yhtä suuri kuin Suomen hakema tuki, josta liikenne- ja viestintäministeriö tiedotti helmikuussa.

Erillistä rahoitusta EU:lta ehdotuksen mukaan saa myös samaisen yhteyden tarpeita palvelevan Espoon kaupunkiradan suunnittelu, johon EU on myöntämässä 11 miljoonaa euroa.

Sen sijaan Helsingistä Tampereelle kulkevan Suomi-radan suunnittelu on jäämässä vaille unionin tukea. Tukea haettiin 11,7 miljoonaa euroa.

Sen sijaan erillinen kunnostushanke samalle rataosuudelle on saamassa 6,5 miljoonan euron tuen suunnittelua varten.

Suomen edistämistä raidehankkeista myös Vantaan raitiotien suunnittelu on jäämässä vaille EU-rahaa.

Raidehankkeiden suunnittelun ohella Suomi on saamassa osansa neljästä meriliikenteen yhteishankkeesta.

Niistä tukea eniten saa Itämeren satamien ympäristöyhteistyöhön liittyvä alusten maasähköhanke, jossa ovat mukana Helsingin, Tukholman, Kööpenhaminan, Århusin ja Rostockin satamat.

Tukea saavat esimerkiksi myös Helsingin ja Lübeckin välisen yhteyden sekä Naantalin ja Kapellskärin välisen lauttaliikennelinjan kehittämistä koskevat hankkeet.

Komissio tekee viralliset rahoituspäätökset lähipäivinä, kun EU-maat ovat hyväksyneet valitut hankkeet.

Koko unionin laajuisesti EU jakaa yhteensä 2,2 miljardia euroa 140 keskeiseen liikennehankkeeseen.

Valtaosa rahoituksesta, 1,6 miljardia euroa, liittyy raidehankkeisiin, kuten Baltian maiden halki kulkevaan Rail Balticaan.

Tukea saa myös 17  000 latauspisteen asentaminen Euroopan tieverkolle sekä monet muut vaihtoehtoisiin polttoaineisiin liittyvät hankkeet.

Kommentit (2)

  • Lukija26

    Koko maan liikenneverkon kehittäminen ja sen rahoituksen saaminen alkaa näkymään . Kokonaisvaltainen kehitystyö ,jossa oli liikenneministeri Anne Berner pääministeri Sipilän hallituksessa mukana alkaa näkymään tekojen puolella . Itse asun radan varrella” teollisuuden ” tarvitsema nopea tavaran liikkuminen on alkanut näkymään raakaineet tehtaille ja nopeasti satamiin ja työ väestöpohjan siirtyminen työpaikolle ja kotiin takaisin ja jossa Turku -Helsinki kasvualueet hyvin keskeisellä sijalla . Tervetullut suunta koko maan kehittämistä ajatellen .

  • Lukija13

    Lukija 26….
    Koko maan kehitykselle? Eipä liiennyt Kaakkois-Suomen henkilöliikenteelle esim. Haminaan penniäkään. Meillä kun henkilöliikennettä ei ole ollenkaan. 40 vuotta olen Keskustan jäsenenä sitä odottanut. Tehnyt töitäkin asian eteen……Turhautunut olen…….

Voit kommentoida kirjauduttuasi palveluun. Tarvitset kirjautumiseen Suomenmaa-tunnuksen