Etäisyys ei välttämättä ratkaise etälääkärin tarvetta

Terveyspalvelut

Etälääkäripalvelujen on tarkoitus auttaa myös syrjäseutujen ihmisiä pääsemään lääkärin puheille nopeasti.

Lapin sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Jukka Mattila tosin sanoo, että pitkien etäisyyksien kanssa elävät ihmiset ovat tottuneet välimatkoihin.

– Pitkät etäisyydet eivät nähdäkseni nosta asian ratkomisen kynnystä, vaan pikemminkin sitä, milloin hakeudutaan hoitoon. Jos vastaanotto on sadan kilometrin päässä, asia hoidetaan todennäköisesti vasta aamulla, Mattila sanoo.

Tästä huolimatta etälääkäripalveluita on tarkoitus kehittää myös Lapissa.

Nyt sairaanhoitopiirin terveyskeskuksissa on etäpisteitä, joiden välityksellä potilas voi olla yhteydessä toisaalla työskentelevään lääkäriin.

Erityisen käteviä etäyhteydet ovat ihosairauksien toteamisessa, Mattila sanoo.

Terveystalon johtavan ylilääkärin Juha Tuomisenkaan mukaan etälääkäripalvelujen kysyntä riippuu pikemminkin potilaan vaivoista.

Asiakkaat valitsevat etäyhteyden silloin, kun vaiva ei tunnu välttämättä vaativan lääkärin fyysistä läsnäoloa.