Selvitys: Valtionyhtiö tai liikelaitos työllistämään osatyökykyisiä

Työllisyys

Suomeen kaavaillaan julkista työnantajatahoa auttamaan osatyökykyisten työllistymisessä.

Tiistaina luovutetussa selvityksessä esitetään, että uusi toimija voisi olla joko liikelaitos tai osakeyhtiö, jonka valtio omistaisi kokonaan. Sen toiminta keskittyisi kaikkein vaikeimmassa asemassa olevien ihmisten auttamiseen.

Hallitus on päättänyt jo aiemmin, että esimerkiksi vammaisten tai muiden vaillinaisesti työkykyisten töihin pääsyä helpotetaan välityömarkkinoilla. Tämä tarkoittaisi käytännössä sitä, että julkinen työnantaja välittäisi työntekijöitä avoimille työmarkkinoille.

Myös palkkatukea uudistetaan siten, että osatyökykyisten palkkatuki nousee 70 prosenttiin palkasta.

Selvityshenkilö esittää, että TE-toimisto valitsisi ihmiset, jotka pääsisivät mukaan niin sanottuun Suomen malliin.

Päätöksiä valittavista voisivat tehdä vain sellaiset virkamiehet, jotka eivät ole itse tai edes esimiehensä kautta yhteydessä työllistämisestä vastaavaan toimijaan.

Osallistuminen edellyttäisi aina osatyökykyisen itsensä suostumuksen.

Selvityksen on tehnyt Tullin pääjohtaja Hannu Mäkinen, joka työskenteli aiemmin pitkään valtiovarainministeriössä. Hän selvitti asiaa työministeri Tuula Haataisen (sd.) toimeksiannosta.

Suunnitelman taustalla on niin taloudellisia kuin sosiaalipoliittisiakin perusteluita. Työn kautta ihminen pääsee kiinni ansioihin, mutta se tuo mukanaan myös sosiaalisen verkoston.

Osatyökykyisten työllisyyden parantaminen on mukana listassa toimia, joilla hallitus yrittää päästä kohti tavoitettaan työllisten määrän lisäämisestä 80  000:lla.

Ruotsissa valtion kokonaan omistama Samhall-niminen osakeyhtiö ohjaa jo nyt osatyökykyisiä avoimille työmarkkinoille. Samhall työllistää työntekijät ja myy heidän osaamistaan.

Työikäisiä, joilla arvioidaan olevan jokin työntekoa haittaava pitkäaikaissairaus tai vamma, on arviolta 600  000.