Perussuomalaiset parantaisi sote-palveluiden saatavuutta palveluautolla – vastustaa maakuntaveroa ja ulkomaisen työvoiman houkuttelua hoiva-alalle

Perussuomalaiset

Perussuomalaiset esittää terveyskeskuspalveluauton käyttöä parantamaan sote-palveluiden piiriin pääsemistä.

Puolue korostaa lähiterveysasemien merkitystä ja haluaa säilyttää terveyskeskukset kunnissa. Puolueen mukaan ainakin lääkäri- ja laboratoriopalveluita tarjoava palveluauto kuitenkin täydentäisi keskusten palveluja ja tavoitettavuutta. Myös etävastaanottoa voisi puolueen mukaan hyödyntää silloin, kun se on mahdollista.

Perussuomalaiset kritisoi aluevaaliohjelmassaan sote-uudistusta, joka astuu täysimääräisesti voimaan vuoden 2023 alussa. Puolueen mukaan uudistus ei hillitse sote-menojen nousupainetta, vaan hyvinvointialueiden on arvioitava, tarvitseeko julkinen sektori yksityisiä yrityksiä ja kolmatta sektoria avukseen sote-palveluiden järjestämisessä.

Lisäksi puolue leikkaisi maahanmuutosta ja ilmastotoimista terveydenhuollon rahoittamiseksi. Puolue vastustaa ulkomaisen työvoiman houkuttelua hoiva-alalle ja lisäisi lääkäreiden koulutusmäärää. Se myös haluaa lailla kieltää terveyspalvelut ilman oleskeluoikeutta Suomessa olevilta muissa kuin terveyttä ja henkeä uhkaavissa tapauksissa.

Toisen suuren oppositiopuolueen kokoomuksen tavoin perussuomalaiset kertoo vastustavansa yksityiseen sairaanhoitoon liittyvän Kela-korvauksen poistoa ja maakuntaveron käyttöönottoa. Perussuomalaisten mukaan maakuntaveron ja kunnallisveron eriytyvä koko eri alueiden kesken ei vastaa perustuslain yhdenvertaisuusperiaatteen henkeä.

Perussuomalaisten myötä kaikki vakiintuneet eduskuntapuolueet ovat julkaisseet vaaliohjelmansa, ja puolueiden odotetaan lähtevän toden teolla vaalitielle pian joululomien jälkeen.

Sote-uudistukseen liittyvät aluevaalit järjestetään ensi kuussa. Niissä valittavat aluevaltuustot aloittavat toimintansa maaliskuussa.