Kysely: Pienituloisten perheiden lapsista moni kantaa huolta perheen taloustilanteesta

Perheen pärjäämisestä murehtiminen voi olla lapselle henkisesti kuormittavaa, kertoo Pelastakaa Lapset ry.
Tuloerot

Enemmistö eli 68 prosenttia pienituloisten perheiden lapsista on ollut huolissaan perheensä taloudellisen tilanteen vuoksi, ilmenee kansalaisjärjestö Pelastakaa Lapset ry:n teettämästä kyselystä.

Lisäksi kyselyn mukaan 60 prosenttia pienituloisten perheiden lapsista koki, että perheen menojen kattamisessa on vähintään jonkin verran vaikeuksia. Hyvätuloisten perheiden lapsilla vastaavat osuudet olivat 20 prosenttia ja 2 prosenttia.

Pienituloisten perheiden lapsista joka kolmas vastasi, ettei voi osallistua säännöllisesti järjestettyyn harrastukseen, koska perheellä ei ole siihen varaa. Viidesosa sanoi joutuneensa itse auttamaan perhettään taloudellisesti.

Pelastakaa Lapset ry:n lapsiköyhyysasiantuntijan Aino Sarkian mukaan kyselyn tulokset vahvistavat, että kaikilla lapsilla ei ole samoja mahdollisuuksia aineelliseen ja aineettomaan hyvinvointiin.

–  Osa lapsista pystyy harrastamaan ja elämään muutenkin tavallista nuoren ihmisen elämää ystävien kanssa, kun taas osalla on puutteita tavanomaisissa asioissa, Sarkia sanoo tiedotteessa.

Kaksi kolmasosaa pienituloisten perheiden lapsista koki huolta tulevaisuudesta ja 58 prosenttia tunsi elämänsä epävakaaksi. Hieman yli puolet pienituloisten perheiden lapsista oli tuntenut syyllisyyttä (54 prosenttia) tai kateutta (52 prosenttia) toisia kohtaan.

–  Perheen pärjäämisestä murehtiminen voi olla lapselle henkisesti kuormittavaa. Lapsen taakkaa saattaa osaltaan lisätä myös taloudellisen tilanteen aiheuttama huoli ja häpeä. Vastauksista kävi ilmi, että moni lapsi on perillä perheen tulotasosta ja ymmärtää hyvin, mihin perheen rahat riittävät, Sarkia sanoo.

Lapsen ääni 2021 -kyselyssä selvitettiin perheen taloudellisen tilanteen vaikutuksia lasten arkeen, hyvinvointiin ja turvallisuuden tunteisiin.

Verkkokyselyyn vastasi huhti–toukokuussa 1  102 iältään 12–17-vuotiasta lasta ja nuorta. Vastaajat arvioivat itse perheensä tulotason.