Elinkeinoministeri Lintilä: “Koronaviruksella on ennakoitua suuremmat vaikutukset suomalaisyrityksiin ja talouteen – kiinalaisten tehtaiden tuotantoa korvaavia komponentteja on vaikea löytää“

Koronavirus

Elinkeinoministeri Mika Lintilä, millainen vaikutus nyt Euroopassakin leviävällä koronaviruksella on Suomen talouteen?

Koronaviruksella on ennakoitua suuremmat vaikutukset suomalaisyrityksiin ja talouteen. Merkittävä joukko suomalaisyrityksiä on riippuvaisia kiinalaisten raaka-aine- ja komponenttitoimituksista, mikä tulee vaikuttamaan suomalaisiin teollisuusyrityksiin eri sektoreilla.

Tarkkoja lukuja koronaviruksen vaikutuksista on vielä kuitenkin mahdotonta arvioida.

Mitkä ovat Suomen kannalta merkittävimmät riskitekijät koronaviruksen leviämisessä?

Elinkeinoelämän kannalta merkittävimmät riskitekijät ovat nimenomaan komponenttien saamisen vaikeutuminen. Kiinalaisten tehtaiden tuotantoa on pysäytetty ja korvaavia komponentteja on vaikea löytää.

Koronaviruksen tartuntariski on Suomessa edelleen pieni, ja Suomi on kokonaisuudessaan varautunut hyvin.

Millä toimialoilla vaikutukset ovat Suomessa suurimmat?

Vaikutukset näkyvät erityisesti teollisuuden eri aloilla, jotka ovat riippuvaisia kansainvälisistä raaka-aineista sekä aineellisista toimituksista. Lisäksi eri tuotantoalojen logistiikkaketjuihin voi tulla katkoksia tehtaiden ollessa suljettuina eri maissa.

Koronaviruksen vaikutus matkailuun ja turismiin on nähtävissä erityisesti Lapin alueella kansainvälisten vieraiden peruessa matkojaan. Vaikutukset matkailun saralla tulevat todennäköisesti heijastumaan myös ensi vuoden matkamyynteihin.

Vaikuttaako tilanne hallituksen talous- ja työllisyyspolitiikkaan?

Hallitus ei ole toistaiseksi ryhtynyt erillisiin toimenpiteisiin koronaviruksen vuoksi ja jatkaa hallitusohjelman mukaisen talous- ja työllisyyspolitiikan toteuttamista.

Hallituksella on budjetissa käytettävissä 8,9 miljoonaa euroa arvaamattomiin menoihin, joihin myös koronaviruksen mahdollinen laajempi leviäminen voitaisiin laskea. Lisäksi lisätalousarvion kautta voitaisiin tarvittaessa hakea lisää rahoitusta koronaviruksen vaikutusten hoitamiseen. Hallitus seuraa tilannetta aktiivisesti yhdessä viranomaisten kanssa.