Eduskunta vietti hiljaisen hetken Ilkka Suomisen muistolle – Vanhanen muistutti entisen puhemiehen ja ministerin valppaudesta kansanvallan isoissa asioissa

Eduskunta

Eduskunta kunnioitti istuntonsa aluksi maanantaina edesmennyttä eduskunnan puhemiestä ja ministeriä Ilkka Suomista hiljaisella hetkellä.

Puhemies Matti Vanhanen (kesk.) totesi muistosanoissaan ennen sotia syntyneisiin ikäluokkiin kuuluneen Suomisen tehneen pitkään uran sekä yrityselämässä että politiikassa.

– Ilkka Suominen muistetaan sovittelevana, harkitsevana ja määrätietoisena kansanedustajana ja ministerinä, Euroopan parlamentin jäsenenä ja puhemiehenä. Hänestä tuli puolueensa Kansallisen Kokoomuksen pitkäaikaisin puheenjohtaja, jonka johdolla puolueensa pitkäaikainen oppositiotaival päättyi.

Vanhanen muistutti, että Suomisen puhemieskauden alussa 1990-luvulla Suomi oli hakemassa EY-jäsenyyttä. Hän huomautti Suomisen jo silloin kiinnittäneen huomiota valtioelinten ja erityisesti eduskunnan roolin muuttumiseen jäsenyyden myötä.

Suominen havainnoi Vanhasen mukaan, että ongelmia aiheuttaa erityisesti se, että monet Euroopan yhdentymiseen liittyvät kysymykset katsotaan Suomessa ulkopolitiikan alaan kuuluviksi, vaikka niiden merkitys on puhtaasti sisäpoliittinen.

Vanhasen mukaan Suominen kiinnitti huomiota siihen, että eduskunnan on seurattava paremmin erityisesti kansainvälisten järjestöjen päätöksentekoa ja voitava vaikuttaa siihen, miten Suomen edustajat näillä tahoilla toimivat.

– Loppu onkin sitten eduskunnan kannalta historiaa.

Vanhasen mukaan Suominen oli ajoissa hereillä hyvin tärkeässä kansanvallan kysymyksessä ja herätteli myös muita. Lainsäädäntövalta säilyi eduskunnalla.

Vanhanen sanoi Suomisen antaneen kerran itseään kuvaavan ohjeen, joka sopii myös kaikille muille.

– ”Viisasta miestä ei tunne siitä, ettei hän tee virheitä, vaan siitä, ettei hän tee samaa virhettä uudestaan. Sellainen mielestäni Ilkka Suominen oli, Vanhanen päätti.