Eduskunta kuittasi EU-elvytyksen – 134 jaa, 57 ei, 2 tyhjää

Keskustan Hannu Hoskonen ja Tuomas Kettunen äänestivät elvytyspakettia vastaan
Eduskunta

Eduskunta on antanut hyväksyntänsä EU:n elvytyspaketille ja tulevien vuosien rahoituskehyksille.

Eduskunta hyväksyi äänestyksessä hallituksen esityksen pohjalta laaditun valtiovarainvaliokunnan mietinnön äänin 134 – 57, kaksi tyhjää. Poissa oli kuusi edustajaa. Hyväksymiseen vaadittiin kahden kolmasosan enemmistö.

Hallituspuolue keskustan riveistä kansanedustajat Hannu Hoskonen ja Tuomas Kettunen äänestivät elvytyspakettia vastaan. Vasemmistoliitosta paketille kriittisiksi ennakkoon arvellut kansanedustajat Markus Mustajärvi ja Johannes Yrttiaho olivat poissa äänestyksestä.

Oppositiopuolue kokoomuksesta pakettia vastaan äänestivät Heikki Autto, Markku Eestilä, Janne Heikkinen, Timo Heinonen, Terhi Koulumies, Mia Laiho, Paula Risikko, Wille Rydman, Janne Sankelo ja Heikki Vestman. Pia Kauma ja Kari Tolvanen äänestivät tyhjää.

Kahden kolmasosan enemmistö tarvittiin, koska perustuslakivaliokunta päätti yhden äänen enemmistöllä edellyttää vaikeutettua säätämisjärjestystä.

Eduskunta antoi EU:n 750 miljardin euron elpymispaketin ohella hyväksyntänsä unionin seitsenvuotiselle budjetille, jonka suuruus on noin 1  074 miljardia euroa.

Jos yksikin jäsenmaa jättää omien varojen päätöksen hyväksymättä, kokonaisuuden eteneminen keskeytyy. Tähän mennessä 20 jäsenmaata 27:stä on vienyt hyväksymisprosessin loppuun asti.

Eduskunta kiisteli EU:hun perustettavasta 750 miljardin euron suuruisesta elpymisrahastosta viime viikolla useita päiviä. Oppositiopuolue perussuomalaiset viivytti paketin etenemistä pitkin puheenvuoroin.

Juttua korjattu klo 19.32: lisätty useita pakettia vastaan äänestäneitä kokoomuksen kansanedustajia.