Ulkopolitiikka on arkipolitiikkaa

Puheenvuoro

Kuluneet kaksi vuotta ovat olleet raskaita: korona ja sen perään sota Ukrainassa. Kun alkukeväästä Suomi alkoi avautua, jouduimme samaan aikaan kääntämään katseemme siihen, kuinka säilyttää rauha. Turvallisuusympäristömme muuttui hetkessä.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö ilmoitti tänään kannattavansa Suomen liittymistä puolustusliitto Natoon. Päivä piirtyy historiaan isosti.

Kerroin alkuviikosta myös itse kannattavani Suomen liittymistä puolustusliitto Natoon. Päätös ei ole ollut yksinkertainen tai helppo.

Olen ollut kuluvan vuoden helmikuun 24. päivään asti hyvin kriittinen Natoon liittymiselle. En ole pitänyt sitä vaihtoehtona vallitsevassa tilanteessa. Elettävä aika ei kuitenkaan anna muita vaihtoehtoja.

Me emme liity Natoon siksi, että olisimme jotain vastaan, vaan ainoastaan turvataksemme oman isänmaamme turvan ja rauhan jatkossakin. 

Kysymys Natosta ei ole minulle koskaan ollut ideologinen, ainoastaan pragmaattinen: millaisilla valinnoilla takaamme rauhan nyt ja tulevaisuudessa.

Kuluneet kuukaudet ovat olleet merkitykselliset. On ollut ensiarvoisen tärkeää, että valtiojohto ja puolueet ovat käyneet asiaa läpi sekä pitäneet tiivistä dialogia muihin Nato-maihin. Tämä on ollut prosessin onnistumisen kannalta elinehto. Olen myös itse osana puoluejohtoamme halunnut odottaa huolellisen prosessin päätökseen.

Nato-päätös on päätös tämän hetken lisäksi mitä suuremmassa määrin myös tulevaisuuteen. Se tehdään myös lapsillemme ja lapsenlapsillemme. Uskon, että Nato-jäsenyys on pitkällä tähtäimellä kestävin ratkaisu Suomen turvallisuuden kannalta.

Huomionarvoista on, että tälläkin hetkellä suurin osa EU-maista on Nato-jäseniä. Suomen ja mahdollisesti Ruotsin liittyminen osaksi puolustusliittoa yhtenäistäisi myös eurooppalaista puolustusulottuvuuttamme.

Turvallisuusympäristömme on muuttunut. Venäjä naapurimaana on Ukrainan hyökkäyksen myötä muuttunut. Meistä jokainen on saanut seurata, kuinka kaikki rationaalisuus Venäjän päätöksenteosta on kadonnut.

Turvallisuuspolitiikassa meidän on kyettävä elämään ajassa ja tehtävä oikeat päätökset tässä ajassa. Ainoana tavoitteena taata maamme rauha, aivan kuten se on myös menneinä vuosikymmeninä kyetty takaamaan. Oikeilla päätöksillä ja ratkaisuilla oikeassa ajassa.

Vaikka olisimme puolustusliitto Naton jäseniä, on jatkossakin kaikkein tärkeintä huolehtia vahvasta omasta puolustuksesta, yleisestä asevelvollisuudesta ja tinkimättömästä maanpuolustustahdosta omaa isänmaata kohtaan.

Tämän ulko- ja turvallisuuspoliittisen keskustelun rinnalla meidän tulee tehdä päätöksiä, jotka turvaavat huoltovarmuutemme.

Keskusta on ollut aina näiden asioiden ytimessä. Me olemme puolustaneet kotimaista maataloutta ja ruoantuotantoa. Me olemme puolustaneet kotimaista energiaa mukaan lukien bioenergia, turve ja ydinvoima. Me olemme puolustaneet alueiden elinvoimaa. Se, jos mikä on koko kansakunnan turvallisuuspolitiikkaa.

Keskusta on myös aina kyennyt tekemään päätöksiä. Päätöksiä, kansakunnan sitä vaativassa hetkessä. Menimme Euroopan unioniin aikanaan keskustan johdolla. Päätös ei ollut helppo. Nyt näemme isänmaamme etuna liittoutumisen puolustusliitto Natoon.

Olemme jälleen vastuunkantajia eturintamassa. Meille isänmaanetu on aina ensimmäinen. Me uskallamme nähdä tulevaisuuteen.

Olen ylpeä keskustasta. Ja tässä puolueessa haluan johtaa ja vaikuttaa edelleen.

Riikka Pakarinen Riikka Pakarinen on keskustan varapuheenjohtaja.