Voiton tuottamisen ei pidä enää olla yrityksen ainoa tarkoitus – pelkkä rahankiilto silmissä tehdyn bisneksen ajat ovat takana

Pääkirjoitus

Osakeyhtiölain mukaan yrityksen toiminnan tarkoituksena on tuottaa omistajilleen voittoa, jollei yhtiöjärjestyksessä määrätä toisin. Tämä säännös on pahasti vanhentunut ja se pitäisi muotoilla uudelleen.

Yritysten yhteiskuntavastuusta puhutaan nykyisin paljon enemmän kuin takavuosina. Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteiden saavuttaminen edellyttää toimenpiteitä kaikilta, myös yrityksiltä. Ongelma on, että laki ei kannusta tähän riittävästi.

Jos yritys haluaa toteuttaa hyväntekeväisyyttä, maksaa muhkeampia palkkoja, tarjota parempia työoloja tai panna rahaa ympäristönsuojeluun, se voidaan ääritapauksessa katsoa laittomaksi varojenjaoksi. Yrityksen toiminnan perimmäisenä tarkoituksena on tuottaa omistajille rahaa, eikä parantaa maailmaa.

Jos jokin yritys ei suostu vastuutaan kantamaan, sillä pitäisi olla välinpitämättömyyteensä hyvät syyt. 

Näin kävi amerikkalaiselle automagnaatille Henry Fordille. Ford halusi rakentaa lisää tehtaita, työllistää enemmän ihmisiä ja alentaa valmistamiensa autojen hintoja. Michiganin korkein oikeus kielsi tämän vuonna 1919, sillä toimet olisivat johtaneet osakkeenomistajien lisäosinkojen leikkaukseen.

Riski tähän on nyky-Suomessa toki käytännössä pieni. Yritysjohto voi perustella yhteiskuntavastuullista toimintaa helposti vaikkapa sillä, että se parantaa yrityksen mainetta ja sitä kautta pidemmän ajan kuluessa lisää yrityksen tuottamaa voittoa.

On silti nurinkurista, jos yritysten täytyy edes teoriassa varautua perustelemaan vastuullisuuttaan. Asianhan pitäisi olla päinvastoin: jos jokin yritys ei suostu vastuutaan kantamaan, sillä pitäisi olla välinpitämättömyyteensä hyvät syyt.

Sanna Marinin (sd.) hallitus pyrkii puuttumaan asiaan selvittämällä, olisiko mahdollista säätää erillinen yritysvastuulaki (Valtioneuvoston artikkeli : Yritysvastuulain selvitys käynnistyy ), jossa yritykset velvoitettaisiin huolehtimaan ihmisoikeuksista ja ympäristöstä. Asiaa kannattaa selvittää, mutta lisäksi yrityksen toiminnan tarkoitusta tulisi lainsäädännössä laajentaa.

Tätä ovat ehdottaneet myös EU:n rahoittaman monikansallisen SMART-projektin tutkijat. Heidän mukaansa yrityksen tarkoituksena pitäisi olla kestävän arvon luominen planetaaristen rajojen sisällä. Ajatuksena on, että maapallon sietokykyä ei pitäisi ylittää, ja yritysten johdon velvollisuus olisi sopeuttaa yrityksen liiketoiminta näihin rajoihin.

Tämä on viisas lähtökohta. Lain muuttaminen olisi yrityksille selkeä signaali siitä, että ajat ovat muuttuneet. Bisnestä ei enää voi jatkaa kuten ennen, vaan toiminnan kestävyys on ainoa mahdollinen vaihtoehto.