Saarikon lista tarjoaa eväät työvoimapulan helpottamiseen

Pääkirjoitus

Keskusta nosti eduskuntaryhmän kesäkokouksessa tulevan syksyn tärkeimmäksi teemaksi talous- ja työllisyyspolitiikan. Puolueen linjanvalinta ei ole yllätys.

Keskusta on korostanut koko hallituskauden ajan työllisyyden ja talouskasvun merkitystä valtiontalouden hoitamisessa. Keskustassa on ymmärretty, että ilman vahvaa talouskasvua ei ole mahdollista ylläpitää nykyistä hyvinvointitasoa.

Koronakriisin keskellä velan ottaminen ja elvyttävä talouspolitiikka on ollut perusteltua. Poikkeusaika on vaatinut poikkeuksellisia toimia niin Suomessa kuin muuallakin maailmassa.

Hallituksen linjanvalinta on ollut oikea. Suomen talous on nyt vahvassa nosteessa koronaelvytyksen ansiosta.

SUOMI ei voi kuitenkaan tuudittautua siihen, että nykyinen talouskasvu jatkuu vuosikausia. Vaaran merkit ovat jo ilmassa.

Yksi vaaran merkeistä on työvoiman kohtaanto-ongelma. Suomessa on yhtä aikaa paljon työttömiä ja runsaasti avoimia työpaikkoja. Joillakin toimialoilla, kuten ravintola- ja hoitoalalla, on tällä hetkellä huutava työvoimapula.

Osaavan työvoiman puute on todellinen uhka monille yrityksille. Tilanne on kestämätön niin kansantalouden kuin yritystenkin kannalta. Siksi sen korjaamiseksi on tehtävä kaikki voitava.

Ongelmien luetteleminen ja muiden poliitikoiden arvosteleminen onnistuu kaikilta poliitikoilta. Se on yksinkertaisin tapa miellyttää omaa kannattajakuntaa. Valitettavasti se yleensä johda mihinkään.

KESKUSTAN puheenjohtaja valtionvarainministeri Annika Saarikko ehdotti eduskuntaryhmän kesäkokouksen avauspuheenvuorossa konkreettisia toimia työvoimapulan hillitsemiseksi.

Saarikon listalla olivat opiskelijoiden tulorajan määräaikainen nostaminen, työelämään takaisin palaavien eläkeläisten verotuksen keventäminen, työperäisen maahanmuuton helpottaminen sekä hoitohenkilökunnan asteittainen vapauttaminen raskaista koronatoimista.

Keskustan puheenjohtajan toimenpidelistaa on helppo kannattaa. Positiivista on, että osa toimenpiteistä on mahdollista toteuttaa nopeallakin aikataululla.

Aikaa ei ole tuhlattavaksi. Valtionvarainministerin mukaan vaarana on, että talouskasvu voi taittua nopeastikin alavireiseksi, jos työvoimapulaan koskeviin ongelmiin ei tartuta ripeästi.

SAARIKON ulostulo ratkaisuehdotuksineen oli raikas. Vastaavanlaisia ehdotuksia soisi tulevan myös muilta johtavilta poliitikoilta.

Ongelmien luetteleminen ja muiden poliitikoiden arvosteleminen onnistuu kaikilta poliitikoilta. Se on yksinkertaisin tapa miellyttää omaa kannattajakuntaa. Valitettavasti se yleensä johda mihinkään.

Opposition suunnalta tällainen kritiikki on ymmärrettävää. Sen ei odotetakaan puolustavan hallituksen politiikkaa.

Hallituspuolueiden toivoisi sen sijaan puolustavan hallituksen tekemiä päätöksiä ja linjauksia. Näin ei kuitenkaan ole. On suorastaan hämmentävää, kuinka äänekkäästi vasemmistoliiton ja vihreiden puheenjohtajat ovat vastustaneet leikkauksia, jotka he ovat itse hyväksyneet ja kuitanneet.