Tehomaataloutta ilmastonmuutoksen torjuntaan

Mielipide

Ilmastopaneelin puheenjohtaja ympäristöekonomian professori Markku Ollikainen vannoo tehomaatalouden nimiin. Hänen mukaansa suomalainen monimuotoinen perhemaatalouteen pohjautuva maatalous on syynä ylituotantoon ja tehottomaan hiilensidontaan. A-studiossa esiintyneen Ollikaisen mielestä nykyisen EU:n ympäristöntukijärjestelmä luonnonhoito- ja monimuotoisuuspeltoineen ovat tehottomia hiilensidonnassa.

Sen sijaan pitäisi olla tehokasta viljelyä harjoittavia suurtiloja, joiden sadontuottopotentiaali (hiilen sidonta) on huipussaan. Toisaalla taas , lähinnä vihreiden suunnalta kuuluu maataloutta syyllistäviä viestejä monimuotoisuuden häviämisestä. Yhdessä nämä vaatimukset eivät voi toteutua. Äärimmäinen tehotuotanto yksipuolistaa viljeltyä ympäristöä. Nykyinen ympäristötukijärjestelmä tähtää monimuotoisuuteen ja on omiaan myös vähentämään ylituotantoa.

GPS-ohjatut muokkaus- ja kylvökoneet tarvitsevat suuret , esteettömät viljelylohkot , eivätkä nämä koneet taatusti väistä kuovinpesiä. Maatalousministeri Jari Lepän muistuttaessa oikeutetusti taloudellisen kannattavuuden varmistamisesta, väistyvä ympäristöministeri Krista Mikkonen kertoi hiiliviljelyn parantavan kannattavuutta suurentuneiden satojen ansiosta.

Marginaalinen satojen parantuminen tapahtuu vuosikymmenien kuluessa, mutta tilojen kustannuskriisi on tässä ja nyt. Näyttää siltä, että maatalouden ulkopuolinen asiantuntijuus ja käytännön arki maatiloilla ovat aivan eri maailmoista.

Ilpo Pernaa