Puolangan kunnan johtaminen – luottamus, valta ja vastuu

Mielipide

Kuntalain mukaan kuntaa johtaa kunnanhallitus oli tehtävässä kunnanjohtaja tai pormestari.

Nykyisen valtuustokauden alkaessa v. 2017 oli Puolangalla kunnanjohtaja. Ensimmäisen vuoden aikana kunnanhallitus totesi, että yhteistyö ei toiminut ja luottamuspulan johdosta johtajasopimus purettiin keväällä 2018 sopimusehtojen mukaisesti.

Kunnanhallitus ja valtuusto päättivät yksimielisesti muuttaa hallintosääntöä siten, että siirrytään pormestarimalliin ja valitsi pormestarin.

Muutoksen keskeiset perusteet olivat aiemmat kokemukset kunnanjohtajan hakuprosesseista sekä riittävän pätevien henkilöiden heikko kiinnostus pienten kuntien palvelukseen kohtuullisella palkkatasolla. Taustalla oli myös tiedot muissa kunnissa samaan aikaan käynnissä olleista valinta- ja valituskierteistä.

Pormestarimallin etuna nähtiin se, että kunnanvaltuusto voi vaihtaa pormestarin tarvittaessa ilman irtisanomisaikaa eikä siitä makseta tehtävästä vapautuneelle korvauksia. Tehtävä perustuu luottamukseen.

Pormestarin toimenkuvaan kuuluu samat tehtävät kuin kunnanjohtajalle ja lisäksi hän toimii kunnanhallituksen puheenjohtajana.

Kyllä, jos niin halutaan sanoa – puolenkymmentä ihmistä pystyy aiheuttamaan itse kuvailemansa ”kriisin” sekä kohtuuttoman kuormituksen johdolle ja koko kunnan työyhteisölle.

Tämä saadaan aikaan käyttämällä kiusantekoon ja muihin tarkoituksiin kansalaisen lakiin perustuvaa oikeutta saada tietoa kunnan päätöksistä ja julkisista asiakirjoista sekä valittamalla, tekemällä selvityspyyntöjä, oikaisuvaatimuksia ja rikosilmoituksia sekä häiritsemällä eri toimielinten kokouksia vaatimalla asioiden käsittelyä lakien ja hallintosäännön vastaisesti.

Asioina ovat myös riidat naapureiden kanssa. Valitettavasti ilmiöt ovat yleistymässä myös muualla yhteiskunnassa osana vaalivaikuttamista.

Päättymässä olevalla valtuustokaudella em. asioita on tullut vireille yli 700 kpl, 1–20 / viikko. Yhtään rikosta tai lain vastaista päätöstä ei ole havaittu. Kanteluiden johdosta on tullut huomautuksia, joissa on pyydetty kiinnittämään huomiota yleensä muotoseikkoihin alle 10 kpl.

Kaikki edellä mainittu on tarkastettavissa kunnan julkisista asiakirjoista.

Toiminta sitoo ison määrän henkilöstön työpanoksesta. Se on pois varsinaisesta työstä ja toiminnan kehittämisestä. Tämä alentaa työhyvinvointia ja on ongelma yksilön sekä koko työyhteisön osalta.

Samat henkilöt ovat esittäneet kunnan luottamus- ja toimihenkilöille henkilökohtaisia uhkauksia ja lähettäneet loukkaavia viestejä. Samoin sosiaalisen median kautta on jaettu henkilöitä ja heidän läheisiään loukkaavia kirjoituksia. On luonnollista, että tämän seurauksena on liikkeellä myös ns. paikalliset ”tietotoimistot”, joiden pääsanoma on arvostelu, mustamaalaaminen ja syyllistäminen.

Erikoista on se, että syylliseksi väitetään pormestaria ja johtamismallia – yksi sana hallintosäännössä.

Häirinnän ja painostuksen seurauksena useita henkilöitä on eronnut valtuustokauden aikana kunnan palveluksesta. Toiminnasta aiheutuu lisäksi mainehaittaa, joka vaikeuttaa pätevän henkilöstön rekrytointia ja pysyvyyttä kunnan palveluksessa.

Voimassa olevat lait, asetukset ja niiden perusteella mm. kuntaliiton ja muiden asiantuntijoiden antamat ohjeet ovat käytettävissä jatkuvasti. Kunnasta saa myös neuvontaa hallintolain mukaisesti. Lain soveltamiseen löytyy ennakkotapauksia runsaasti ja asiantuntijapalveluita riittävästi.

Valitukset ja oikaisuvaatimukset käsitellään asianmukaisesti toimivaltaisten viranomaisten toimesta.

Lait muodostavat puitteet kunnalliselle itsehallinnolle ja sen toiminnalle, mutta eivät anna vastauksia asiakysymyksiin – ne on ratkaistava itse. Kunnan johtaminen on yhteistyötä useiden kumppaneiden kanssa, päivittäin tehtäviä päätöksiä ja niiden täytäntöönpanoa sekä toiminnan kehittämistä ja valvontaa. Mahdolliset virheet oikaistaan. Aina lopputulos ei ole mieleinen, vaikka on laillinen.

Johtaminen on aina vallankäyttöä ja myös vastuuta päätöksistä. Asiat on kirjattu valtuuston hyväksymään hallintosääntöön. Toimivallan ylityksiä ei ole todettu. Päättämättä jättäminen olisi vastuun pakoilua. Äänestys kuuluu demokratiaan – kun tulos on selvä pulinat pois.

Keskustan kunnallisjärjestö on poliittinen toimija. Se nauttii perustuslain suojaa ja on pitkän aikaa ollut suosituin järjestö demokratian toteuttamiselle Puolangalla. Kunnallisjärjestö asettaa ehdokkaat kuntavaaleihin ja valitut edustajat toimivat itsenäisesti kuntalaisten parhaaksi. Kunnallisjärjestö ei ole kunnan viranomainen eikä sen toimintaan sovelleta kuntalakia.

Markku Nivakoski, valtuuston jäsen, keskustan vaaliasiamies