Perhevapaauudistus voitto perheille

Mielipide

Perhevapaauudistuksesta syntynyt sopu on voitto perheille.

On tärkeää, että perheiden valinnanvapaus säilyy ja keskustan luoma kotihoidontukijärjestelmä jatkuu tulevaisuudessakin.

Perheet ovat erilaisia, eikä kukaan ylhäältä käsin voi tietää, mikä sopii kenellekin.

Perheiden tilanteet ovat erilaisia ja luotan perheiden omaan kykyyn päättää lapsiensa hoitomuodoista.

Lasten syntyvyys on laskenut nälkävuosien tasolle, ja tarvitsemme useita keinoja, joilla voimme tehdä yhteiskunnastamme houkuttelevamman perheille.

Perhevapaauudistus on yksi keino, jolla Suomesta tehdään lapsiystävällisempi sekä tasa-arvoisempi maa.

Ansiosidonnaisiin perhevapaisiin on tulossa 1+7+7-malli, ja on hienoa, että perheiden arkea vaikeuttavia pakkokiintiöitä eikä leikkauksia ei ole tulossa.

Äideille kiintiöidään 1 kuukauden raskausvapaa ja molemmille vanhemmille oma 7 kuukauden kiintiö.

Toinen vanhemmista voi luovuttaa omasta kiintiöstään enintään kolme kuukautta toiselle vanhemmalle.

Isoin muutos on isälle korvamerkityn kiintiön pitäminen ja joustojen lisääntyminen. Vapaata on mahdollisuus pitää useammassa jaksossa kuin aiemmin.

On hienoa, että isiä kannustetaan jäämään hoitamaan lapsiaan. Tiedämme kuitenkin, että se ei ole aina mahdollista. Siksi on tärkeää, ettei mallissa ole pakkokiintiöitä.

Vanhassa mallissa äidin äitiysvapaa on 4,2 kuukautta ja isän vapaa on 2,2 kuukauden mittainen.

Lisäksi on 6 kuukauden vanhempainvapaa, jonka käyttämisestä vanhemmat ovat voineet sopia keskenään.

Uusi malli on parannus olemassa olevaan.

Uudesta mallista päätös tullaan tekemään kevään aikana, mutta hallituspuolueet ovat päässeet sopuun päälinjoista.

Haluan kiittää kaikkia keskustalaisia kansanedustajia ja ministereitä, jotka ovat olleet tekemässä uutta mallia, jossa korostuu perhelähtöisyys sekä perheiden itsemääräämisoikeus.

Pidetään huoli, että malli toteutuu eikä siihen lähdetä tekemään heikennyksiä. Annetaan keskustalaisuuden näkyä kaikessa päätöksenteossa!

Sari Palmu

Suomen Keskustanaisten varapuheenjohtaja, Eetelä-Pohjanmaan Keskustanaisten puheenjohtaja, Keskustan Etelä-Pohjnamaan piirin varapuheenjohtaja.