Lasten ja nuorten harrastusmahdollisuudet on turvattava

Mielipide

Harrastukset ovat monelle lapselle ja nuorelle arjen tärkeä kulmakivi.

Erilaisten harrastusten kautta lapset ja nuoret saavat mahdollisuuden muun muassa luovuuden ilmaisuun, liikuntaan ja ryhmätyötaitojen oppimiseen.

Merkityksellisten harrastusten kautta löydetään samanhenkisiä ystäviä ja rakennetaan yhteisöllisyyttä. Lapsena ja nuorena omaksutut yhteisön arvot kantavat pitkälle loppuelämään ja vaikuttavat positiivisesti nuorten kehitykseen.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen vuonna 2021 teettämän kouluterveyskyselyn tulokset osoittavat, että suurin osa kyselyyn vastanneista lapsista ja nuorista kertoo olevansa tyytyväisiä elämäänsä.

Huolestuttava suunta on kuitenkin se, että nuorten ahdistuneisuus on vuoden 2021 kyselyssä lisääntynyt verrattuna aiempina vuosina toteutettuihin kyselyihin.

Myös nuorten kokemus yksinäisyydestä on lisääntynyt. Vesaisten Varsinais-Suomen piirin mielestä tämä kehityssuunta on kestämätön ja yksinäisyyden lisääntymisen luoma negatiivinen kierre yksilölle ja yhteiskunnalle on katkaistava alkuunsa.

Monille lapsille ja nuorille turvallinen harrastusyhteisö on tärkeässä roolissa tuomassa vastapainoa esimerkiksi koulussa ja kotona koettuihin huoliin.

Merkityksellisessä ja turvallisessa harrastuksessa lapset ja nuoret oppivat paitsi elämän kannalta tärkeitä sosiaalisia taitoja, myös solmivat loppuelämän kestäviä ystävyyssuhteita ja verkostoja vertaisiinsa.

Hyvä harrastusyhteisö on oivallisin tapa ehkäistä yksinäisyyden kokemusta ja turvata yhteiskunnalle hyvinvoiva nuoriso.

Turvallisen ja merkityksellisen harrastusyhteisön tarjoaminen kaikille lapsille ja nuorille vaatii valtiolta ehdottomia panostuksia.

Nykyinen valtionavun laskutrendi ja merkittävät nuorisotoiminnan rahoituksen leikkaukset ovat kestämättömiä suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan näkökulmasta.

Lasten ja nuorten harrastustoimintaan suunnattavasta valtionavusta ei voida leikata, jos haluamme ylläpitää laadukasta harrastustoimintaa ja näin tukea nuorison henkistä ja fyysistä hyvinvointia ja tervettä kasvua.

Vesaisten Varsinais-Suomen piiri ry vaatii, että lasten ja nuorten harrastusmahdollisuudet on myös jatkossa turvattava varmistamalla toiminnan rahoituksen jatkuvuus.

Vesaisten Varsinais-Suomen piiri

Ei kommentteja

Voit kommentoida kirjauduttuasi palveluun. Tarvitset kirjautumiseen Suomenmaa-tunnuksen