Pylväs: Sotella tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta koko Suomeen

Sote-uudistus

– Sotesta on hallituksessa saatu aikaan ratkaisu, jota pidän tasapainoisena ja harkittuna, kiittelee keskustan kansanedustaja Juha Pylväs.

Hänen mielestään hallituksen esityksessä on pidetty hyvin mielessä uudistuksen tavoitteet.

– Niistä tärkeimmät ovat hyvinvointi- ja terveyserojen kaventaminen sekä yhdenvertaisten ja laadukkaiden sosiaali- ja terveyspalveluiden turvaaminen kaikille suomalaisille

Tärkeänä tavoitteena Pylväs näkee myös sen, että palveluiden saatavuutta ja saavutettavuutta erityisesti perustasolla parannetaan.

– Pitää myös turvata ammattitaitoisen työvoiman saanti ja ylipäätään vastata yhteiskunnallisten muutosten mukanaan tuomiin haasteisiin. Joustot lisääntyivät vuokralääkäreiden ja ostopalveluiden käytössä, hän toteaa.

Pylvään mielestä on selvää, että julkisten palveluiden rinnalle tarvitaan jatkossakin yksityisiä yrityksiä ja järjestöjä.

– Palvelut tulee tuottaa hyvässä yhteistyössä. Myös pienten ja keskisuurten yritysten mahdollisuus tuottaa sotepalveluita on turvattava, Pylväs linjaa.

Hän muistuttaa, että ratkaisu ei tietenkään ole täydellinen eikä sellaiseen koskaan päästäkään näin laajassa uudistuksessa.

– On uskallettava tehdä päätös ja luoda uusi maakunnallinen malli ja tarvittaessa sitten reivata kurssia kokemusten perusteella paremmaksi. 

Keskustaedustaja painottaa, että kaikkien suomalaisten pitää saada koko maassa hoitoa tasa-arvoisesti. Tämä koskee myös pienyrittäjiä, lapsiperheitä, työttömiä, opiskelijoita, eläkeläisiä ja muita pienituloisia ihmisiä.

– On tärkeää, että soteuudistus saadaan nyt vietyä loppuun saakka. Toivottavasti eduskunnassa löytyy korona-kevään henkeä ja puoluepolitikointi sekä temppupolitiikka jätetään pois. Ihmisten sosiaali- ja terveyspalvelut pitää pelastaa. Sen pitää olla päätöksentekijöiden ykkösasia kuntatalouden pelastamisenkin näkökulmasta, Pylväs paaluttaa.

Kokonaisuuden kannalta myös kustannusten kasvun hillitseminen on syytä pitää mieltä, hän päättää.