Pirttilahti iloitsee: Yrittäjyys on hallitusohjelmassa tärkeässä roolissa työllisyystavoitteen saavuttamisessa

Hallitusohjelma

Keskustan kansanedustaja Arto Pirttilahti osallistui hallitusneuvotteluissa luottamuksen ja tasa-arvoisten työmarkkinoiden Suomi -ilmiöpöydän työhön.

– Työllisyysasteen nostaminen 75 prosenttiin on kova tavoite. Hallitusohjelman tavoitteena on 60 000 uutta työllistä vuoden 2023 loppuun mennessä. Olen iloinen, että yrittäjyyttä pidetään tärkeässä roolissa tavoitteen saavuttamisessa, hän sanoo.

Hän korostaa, että työmarkkinoille on erityisesti saatava nyt sen ulkopuolella olevia ryhmiä kuten ikääntyneet, pelkän perusasteen koulutuksen varassa olevat, osatyökykyiset, vammaiset ja osa maahanmuuttajataustaisista.

– Työmarkkinoille halutaan myös lisää joustavuutta esimerkiksi perheen ja työssäkäynnin yhdistämisen helpottamiseksi, Pirttilahti kertoo.

Kansanedustaja toteaa, että työttömyysturvaa uudistetaan ja aktiivista työvoimapolitiikkaa jatketaan, vaikka viime kauden aktiivimallista luovutaankin. Esimerkiksi palkkatuen käyttöä lisätään ja helpotetaan kolmannen sektorin toimintaa työllistäjänä ja työuralle ohjaajana. Paikallinen sopiminen on myös mukana työkalupakissa.

– Tämä on koko Suomen hallitusohjelma, Pirttilahti linjaa.

Hienona hän pitää myös, sitä että poliisien määrää lisätään ja koko maahan määritellään poliisille enimmäisvasteaika. Samoin tiestön ja muun väyläverkoston kunnon parantamiseen satsataan koko Suomessa ja tunnustetaan, että ne ovat merkittävä tekijä elinvoiman ylläpidossa. Koulutusmahdollisuudet varmistetaan kaikilla alueilla ja koulutus saa lisärahaa, jotta ilmenneet ongelmat korjataan.

– Elinvoimainen Suomi on osiensa summa. Alueiden vahvuuksia kootaan yhteen ja haetaan poikkihallinnollista kehittämisotetta maakuntien omien vahvuuksien pohjalta, Pirttilahti toteaa.