Keskustan Pylväs: Maaseudulle mahdollisuuksien ohjelma

Hallitusohjelma

Kansanedustaja Juha Pylväs (kesk.) pitää hallitusohjelmaa alueille ja maaseudulle hyvänä.

Hänen mukaansa se antaa mahdollisuuksia myös maaseudulle eikä luo turhia vastakkainasetteluja kaupunkien ja maaseudun välille.

– Molempia tarvitaan. On Suomen etu, että tuemme alueiden vahvuuksia ja harvaan asuttujen alueiden elinvoimaan panostetaan, Pylväs korostaa.

Hyvinä linjauksina hän pitää muun muassa korkeakoulutuksen turvaamista kaikkialla Suomessa sekä sen edesauttamista, että valtion työtehtäviä sijoittuu alueille. 

Samaan listaan Pylväs lisää maakuntien kehittämisrahan palautettamisen ja kuljetusten turvaamisen.

Pylväs itse osallistui hallitusneuvotteluihin maatalousryhmässä.

Maatalouden kannalta hän pitää lopputulosta tasapainoisena.

Erityisen iloinen Pylväs on siitä, että biokaasun tuotannon vauhdittamiseksi luotiin merkittävä ohjelma. Näin biokaasun liikennekäyttö ja maaseudulla tapahtuva tuotanto saavat hyvän tuen käynnistyäkseen.

– Pitkien etäisyyksien alueilla käytettävä polttoaine tuotetaan omalla alueella. Samalla tulee maaseudulle uutta yritystoimintaa tuontipolttoaineiden tilalle, Pylväs toteaa.

Toinen hyvä hallitusohjelman kirjaus hänen mukaansa on sääntelyn ja valvonnan sujuvoittamisen jatkaminen.

– Suomalaiset tuottajat ovat tunnollisia. Heillä riittää muutakin työtä, kuin raivata tietään tukiviidakon läpi. Turha nippelien kanssa näprääminen on syytä unohtaa ja kehittää valvontatoimintaa enemmän neuvojan kuin valvojan suuntaan, Pylväs sanoo.

Hienoa hänen mukaansa on myös se, että vuonna 2020 uhannut tukitasojen heikkeneminen onnistuttiin paikkaamaan ja maatalouden investointitukia turvataan pääomittamalla Makeraa.

Myös maatilojen biokaasutuotantoa vauhditetaan, panostetaan tilusrakenteen kehittymiseen ja peltojen vesitalouden hallintaan. Lisäksi ravinteiden kierrätystä tehostetaan vesistöjen tilan parantamiseksi