Peräpohjolan Keskusta: Pienvesivoimaloista täytyy luopua ja vapauttaa jokia vaelluskaloille

Kotimaa

Peräpohjolan Keskusta kiirehtii pienvesivoimaloista luopumista.

Suomen hieman yli kahdesta sadasta vesivoimalasta reilu 150 kappaletta on alle viiden megawatin laitoksia, piiri toteaa tiedotteessa.

– Pienillä voimaloilla on padottu kymmeniä jokia, mutta niiden osuus Suomen vesivoimatuotannosta on vain viisi prosenttia.

Useat pienvoimaloiden patoamista joista ovat meritaimen- tai lohijokia.

Uhanalaiset lohikannat tarvitsisivat näitä jokia lisääntymistä varten, keskustapiiri huomauttaa. Piiri vetoaa myös ympäristöjärjestö WWF:n teettämään kyselytutkimukseen, jonka mukaan enemmistö suomalaisista kannattaa pienten vesivoimaloiden purkamista.

– Miltei kaksi kolmasosaa pienvoimalaitoksista on alle megawatin voimaloita. Pelkästään näiden jokien vapauttaminen vapauttaisi kymmenisen jokea vaelluskalojen käyttöön. Kaikkein pienimmistä voimaloista luopuminen ei näkyisi Suomen sähkömarkkinoilla käytännössä mitenkään, kannanotossa todetaan.

Peräpohjolan Keskusta vaatii tuntuvaa valtionrahoitusta pienvesivoimalaitosten lunastamiseen, purkamiseen ja koskien ennallistamiseen.