Keskustan Jarva: Haamuhoitajat pois, lisää hoivaa ja valvontaa

Hoiva-ala

Keskustan kansanedustaja Marisanna Jarva pitää välttämättömänä, että vanhusten hoivapalveluissa esiin tulleisiin epäkohtiin tartutaan nopeilla toimilla ja osaavia käsipareja hoivaan lisätään.

Peruspalveluministeri Annika Saarikon (kesk.) johdolla on sovittu alan toimijoiden kanssa toimenpiteistä, joista tärkein on haamuhoitajailmiön poistaminen hoivakodeista.

– Ikäihmisten aliravitsemukseen on haamuhoitajien ohella saatava nyt nollatoleranssi. Hoivapalvelujen valvontaan lisätään myös varoja jo tällä kaudella. Vanhukset, omaiset ja henkilökunta tarvitsevat näkyviä toimia, jotta luottamus hoiva-alaan korjataan, Jarva toteaa kannanotossaan.

Vaikka jo nykyinen laki on velvoittanut toimijoita, on vanhusten hoivasta tullut ilmoituksia valvontaviranomaisille niin julkiselta kuin yksityiseltä puolelta.

Monet hoivakodit ovat kuntien kilpailutusten myötä tehneet hoivatyötä myös minimikustannuksilla ja -henkilöstöllä ilman voittoa. Suuri osa yksityisistä ja julkisista toimijoista tuottaa hoivapalveluita silti hyvin ja vanhukset ovat tyytyväisiä hoivaansa.

– Alan ongelmat ovat yhteisiä ja kyse on resurssien lisäksi toimintatavoista ja valvonnasta. Julkisen ja yksityisen palvelutuotantoon tarvitaan yhtenäisempää sääntelyä. Jotta alalle saadaan myös riittävästi osaavaa henkilöstöä, on koulutusta lisättävä ja soveltuvuuskokeet palautettava, Jarva toteaa.

Keskusta haluaa vanhuspalveluihin velvoittavan 0,7 hoitajamitoituksen lakiin, koska viime kaudella tehty 0,5 hoitajan suositus ei näytä riittävän.

Suomeen tarvitaan myös vanhusasiavaltuutettu, joka valvoo vanhustenhoidon laatua ja riittävyyttä. Keskusta haluaa lisäksi saattohoidon ja yhdenvertaisen oikeuden kivunhoitoon osaksi terveydenhuoltoa.

– Nämä parannukset on tehtävä samalla, kun toimeenpannaan sote-uudistusta, jolla varmistetaan tasavertaiset palvelut sekä hillitään nykyistä kustannusten nousua ja yksityistämiskehitystä. Jokaisella vanhuksella tulee olla mahdollisuus valita kotinsa ja tuntea siellä olonsa turvalliseksi, Jarva vaatii.