Keskustan Aittakummulta kirjallinen kysymys potilaan oikeuksista – toivoo potilasvahinkolautakuntiin myös maallikkojäseniä

Terveydenhoito

Keskustan kansanedustaja, sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsen Pekka Aittakumpu on jättänyt eduskunnan puhemiehelle kirjallisen kysymyksen potilaiden aseman parantamisesta potilasvahinkotapauksissa.

– Mihin toimenpiteisiin hallitus aikoo ryhtyä potilaiden aseman parantamiseksi ja aikooko hallitus ryhtyä toimiin potilasjärjestöjen mukaan ottamiseksi potilasvahinkolautakuntaan? Aittakumpu kysyy.

Aittakumpu toteaa, että vuoden 2021 alussa voimaan astuva potilasvakuutuslaki mahdollistaa hoitovahinkotapauksissa potilaalle oikeudenmukaisemman korvauksen. Edelleen päätöksentekoprosessi ja sen valvonta ovat hänen mukaansa kuitenkin monella tavalla ongelmallisia potilaan oikeusturvan kannalta.

Aittakumpu näkee ongelmaksi muun muassa sen, että valitusprosessin alkuvaiheessa kontaktoitava potilasasiamies on samasta terveydenhoitoyksiköstä, missä vahinko on tapahtunut.

– Potilasvahinkolautakunnassa puolestaan potilasvahinkoasioita ratkaisevat edelleen henkilöt työnsä ohella, vapaa-ajallaan. Resurssit ovat riittämättömät.

– Päätöksenteossa ei kuulla tällä hetkellä maallikkojäseniä. Järjestelmän uudistaminen esimerkiksi lautamiesmenettelyä muistuttavan järjestelmän suuntaan voisi parantaa potilaiden asemaa ja lisätä luottamusta järjestelmään ja sen toimivuuteen. Esimerkiksi potilasjärjestöt voisivat ehdottaa maallikkojäseniä lautakuntaan, Aittakumpu pohtii.