Kainuun keskusta haluaa varmistaa työssäoppimis- ja kesätyöpaikan kaikille Kainuussa opiskeleville

Nuoret

Kainuun keskusta kantaa huolta nuorten työssäoppimispaikkojen sekä kesätyöpaikkojen vähyydestä. Erityisesti korona-aika on kiristänyt nuorten mahdollisuuksia päästä kiinni työelämän tuomiin mahdollisuuksiin.

– Harjoittelun merkitystä koulutuksen aikana ei voi väheksyä, koska se luo mahdollisuuden laadukkaisiin tulevaisuuden työelämän tekijöihin. Jos harjoittelupaikkaa ei avaudu, opiskelijan opintojen eteneminen vaarantuu. Yksi tärkeä keino lisätä nuorten tulevaisuususkoa on taata työpaikkojen ja harjoittelupaikkojen saatavuus jo opintojen aikana, piiri sanoo tiedotteessaan.

Varma kesätyömahdollisuus luo odottavaa ilmapiiriä niin nuorelle kuin yritykselle tai yhteisöllekin uuden monipuolisen tekijän suhteen, kainuulaiset katsovat.

– Kesätyön onnistuessa työnantaja voi löytää osaavan sekä hyvän työntekijän, mutta kesä ei luo painetta jatkuvalle työsuhteelle, niin työantajaosapuolen kuin nuorenkaan puolesta, keskustapiiri huomauttaa.

Mikäli harjoittelupaikkaa ei saada, ja opinnot viivästyvät, kohtaamme osaajapulan, Kainuun keskusta varoittaa. Mikäli nuori ei työllisty tulevaisuudessa työkokemuksen puuttuessa, nuorisotyöttömyys lisääntyy.

– Nämä kehityskulut täytyy voida pysäyttää tarjoamalla monipuolisia työllistymiskeinoja niin valtiovallan, kuntien kuin yritystenkin osalta lisäämällä harjoittelupaikkoja sekä tarjoamalla esimerkiksi kesätyöseteleitä tarjolle laajasti.

Kainuun keskusta näkeekin tärkeänä, että kainuulaiset nuoret saisivat työharjoittelukokemusta sekä kesätyöpaikkoja läheltä, kotiseudulta.

– Kaikille kainuulaisissa oppilaitoksissa opiskeleville tulee taata harjoittelupaikka Kainuussa ja opiskelijoiden ohjaamisen laatuun pitää kiinnittää erityishuomio työpaikoilla.