Kääriäinen: Puolueen arvoihin perustuva kritiikki on otettava vakavasti

Puoluevaltuusto

Keskusta löi tänään ensitahteja periaateohjelmansa uudistamisessa, kun Mikkeliin kokoontunut puoluevaltuusto keskusteli puolueen arvoista.

Kansanedustaja Seppo Kääriäisen mielestä puolueen johtoportaan ja kentän välille kuuluu luova jännite.

– Arvot ovat kiinnekohtia, joiden perusteella kenttäväellä on oikeus arvostella tarvittaessa tuimastikin, ollaanko kestävällä tiellä vai ei. Nalkuttaminen ei ole kritiikkiä, mutta jos kritiikki perustuu arvoihin, se on otettava vakavasti.

Puheenjohtaja Juha Sipilä totesi, että arvot ovat johtajan tärkein työkalu.

– Putkipihtejä ja tinakolveja tässä työssä ei tarvita, mutta arvoja tarvitaan.

Sipilä kehotti peilaamaan kaikkea puolueen politiikkaa sen arvoihin.

– Jos teemme arvojemme vastaisia päätöksiä, kenttäväen kuuluu haastaa puoluejohto keskusteluun siitä, onko tämä oikein.

Uudistustyötä johtava varapuheenjohtaja Annika Saarikko huomautti, että arvot voivat joskus olla myös vastakkaisia. Tällöin niiden tärkeysjärjestys joutuu puntariin.

Hän käytti esimerkkinä sivistystä ja ylisukupolvisuutta, jotka molemmat ovat keskustalle tärkeitä arvoja.

Saarikko totesi, että hallitus on joutunut tekemään koulutusleikkauksia, jotta emme jättäisi lian isoa velkataakkaa tuleville sukupolville.

Ilmari Pokelan mielestä puolueen arvoissa pitäisi korostaa enemmän kansanvaltaa.

– Kansanvalta voi kuulostaa tänä päivänä itsestään selvältä, mutta nyt jos koskaan siitä on aiheellista puhua. Valtaa karkaa koko ajan ylikansallisille päätöksentekoelimille, yrityksille ja yhteisöille.

Pokela korosti, että kansanvalta on olennainen osa keskustan historiaa ja ideologiaa.

Juha Sipilä pistäytyi kokouksen aikana torilla tapaamassa mikkeliläisiä. (Kuva: Jari Laukkanen)

Keskustan edellinen periaateohjelma on vuodelta 2006. Tämän jälkeen Suomen turvallisuusympäristössä on tapahtunut isoja muutoksia.

Kääriäinen uskoo, että keskustalaiset käyvät perusteellisen keskustelun turvallisuudesta ja rauhasta.

– Se on merkittävä painopisteen nitkahdus verrattuna vuoden 2006 ohjelmaan.

Saarikko korosti, että kaikkien keskustalaisten on halutessaan päästävä osallistumaan uudistukseen.

Hän uskoo, että periaateohjelmatyössä tulee vastaan vaikeita asioita, sillä laajaan kansanliikkeeseen mahtuu monia mielipiteitä.

– Onneksi keskustelu on tämän liikkeen vahvuus, Saarikko totesi.

Keskustelu on tämän liikkeen vahvuus.

Annika Saarikko

Puolue ei aio pitää uudistustyössä tulipalokiirettä.

Periaateohjelmasta keskustellaan Seinäjoen puoluekokouksessa ensi kesänä, mutta se on tarkoitus hyväksyä vasta Sotkamon puoluekokouksessa vuonna 2018.

Tulevan periaateohjelman muotoa ei ole vielä päätetty. Se voi olla perinteinen tekstijulkaisu, diaesitys tai vaikkapa video. Kokousväen joukosta ehdotettiin sarjakuvaakin.

Keskustan arvot

  • Vastuullisuus ja vapaus
  • Yhteisöllisyys ja välittäminen
  • Tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus
  • Sivistys
  • Ylisukupolvisuus ja kohtuullisuus
  • Kestävä luontosuhde
  • Paikallisuus