EU lisää löylyä veronkierron torjumisessa

Veronkierto

EU-komissio haluaa lisää toimia verovilpin kitkemiseksi Panama-papereiden jälkimainingeissa. Komissio haluaa muun muassa parantaa EU-maiden välistä tiedonvaihtoa.

Komissio ehdottaa, että veroviranomaisten olisi saatava muun muassa rahanpesun torjuntaa koskevat kansalliset tiedot ja erityisesti tiedot yritysten, rahastojen ja säätiöiden tosiasiallisista edunsaajista.

Komissio ehdottaa myös, että nykyisille ja uusille tileille olisi tehtävä nykyistä huolellisemmat tarkastukset.

Lisäksi se aikoo selvittää, miten EU-maat voisivat vaihtaa automaattisesti tietojaan yritysten ja rahastojen tosiasiallisesta omistajuudesta, joilla saattaa olla verovaikutuksia.

Komissio selvittää parhaillaan, tarvitaanko myös lisäsääntöjä väärinkäytöksiä paljastavien ilmiantajien suojelemiseksi paremmin.