Ympäristö- ja ilmastoministeri Kari esittää uutta luontolakia – "Luontokadon torjunnan on oltava agendalla ihan kaikissa päätöksissä"

Politiikka

Ympäristö- ja ilmastoministeri Emma Kari (kesk.) esittää luontolain säätämistä, jotta luontokatoa voitaisiin torjua yli vaalikausien.

Yhden hallituskauden ponnistelut eivät riitä vastaamaan luontokadon pysäyttämisen valtavaan haasteeseen, Kari kirjoittaa blogissaan.

– Jos nyt käsillämme olevat keinot eivät riitä, tarvitsemme Suomeen luontolain. Tämä olisi luonteeltaan ilmastolain kaltainen laki, joka kirjaisi lakiin luonnon monimuotoisuuden hupenemisen pysäyttämisen ja velvoittaisi kunkin hallituksen raportoimaan työstään luontokadon pysäyttämiseksi.

– Luontolaki toisi luontokadon lainsäädännön tasolla jokaisen hallituksen pöydälle, yli vaalikausien.

Karin mukaan hänen esittämänsä luontolaki tarkoittaisi myös ajattelun muutosta suomalaiseen luonnonsuojeluun.

– Luontolaki varmistaisi, että emme suojelisi ainoastaan pistemäisesti kaikkein arvokkaimpia luontokohteitamme tai -lajejamme, vaan se pakottaisi ottamaan huomioon luontoarvot ja ihan sen tavallisen luonnon ympärillämme läpileikkaavasti ja kokoavasti.

Kari sanoo, että nykyinen hallitus panostaa luonnonsuojeluun historiallisen paljon.

– Se on iso askel oikeaan suuntaan, mutta ei riitä meitä uhkaavan luontokadon pysäyttämiseen. Luonnonsuojelulain vieminen maaliin on tämän hallituksen luontopolitiikan tärkeimpiä tehtäviä. Sen jälkeen Suomi tarvitsee luontolain.

Kari toteaa, että luontokato ja kuudes sukupuuttoaalto tapahtuvat koko ajan kiihtyvällä tahdilla myös Suomessa, vaikka työtä luonnon eteen tehdään ”ehkä enemmän kuin koskaan”.

– Luonnon monimuotoisuuden turvaaminen on ilmastonmuutoksen torjunnan ohella tärkein tehtävämme elinkelpoisen planeetan säilyttämiseksi.

Kari toteaa, että hallitus on panostanut ennennäkemättömän paljon suomalaisen luonnon suojeluun, ennallistamiseen ja kunnostamiseen.

Tästä huolimatta joka yhdeksäs suomalainen laji ja miltei puolet erilaisista luontotyypeistämme on uhanalaisia, eli vaarassa hävitä kokonaan, ministeri huomauttaa.

– Luontokadon torjunnan on oltava agendalla ihan kaikissa päätöksissä, kaikilla hallinnonaloilla ja yhteiskunnan eri sektoreilla. Luontokadon ja ilmastokriisin juurisyy on ylikulutus. Siksi on tärkeää, että myös luonto otetaan läpileikkaavasti huomioon kaikessa ihmistoiminnassa halinnonalasta riippumatta. Askel tähän suuntaan on esitys ekologisesta kompensaatiosta osana luonnonsuojelulain uudistusta.

– Uskon, että yhteisen suomalaisen luonnon turvaaminen yhdistää suomalaisia puoluekannasta riippumatta. Tarvitsemme pitkäjänteisiä ratkaisuja, jotta myös lapsemme voivat kasvaa maassa, jonka luonto on täynnä ihmeitä, Kari kirjoittaa.