Yhdyskuntajätteen kierrätystavoite tiukkenee tuntuvasti

Jätteiden erilliskeräys lisääntyy selvästi lähivuosina
Kierrättäminen

Yhdyskuntajätteen kierrätystavoitteita tiukennetaan merkittävästi nykyisestä, kertoo ympäristöministeriö. Valtioneuvosto hyväksyi torstaina uudet asetukset, jotka velvoittavat erilliskeräämään ja kierrättämään jätteet nykyistä tehokkaammin.

Uusi kierrätystavoite on vähintään 55 prosenttia vuonna 2025, 60 prosenttia vuonna 2030 ja 65 prosenttia vuonna 2035. Viimeisimmän, vuodelta 2019 olevan tiedon mukaan yhdyskuntajätteestä kierrätetään vain 43 prosenttia.

Uusien asetusten mukaan kunnan tulee järjestää biojätteen erilliskeräys taajamissa vähintään viiden huoneiston asuinkiinteistöiltä viimeistään ensi vuoden heinäkuun alusta alkaen. Biojätteen erilliskeräys laajenee kaikkiin asuinkiinteistöihin yli 10 000 asukkaan taajamissa viimeistään heinäkuussa 2024. Biojätteen erilliskeräyksen voi korvata kiinteistöllä tapahtuvalla kompostoinnilla, josta on ilmoitettava kunnan jätehuoltoviranomaiselle.

Kunnan on myös järjestettävä pakkausjätteen erilliskeräys taajamissa vähintään viiden huoneiston asuinkiinteistöiltä viimeistään heinäkuun 2023 alusta alkaen. Jätelain mukaan pakkausjätteen kerääminen kiinteistöiltä tapahtuu yhteistoiminnassa pakkausten tuottajien kanssa, ja tuottajat maksavat kunnille korvauksia keräyksestä.

Lisäksi kunnan on järjestettävä alueellisia vastaanottopaikkoja muille asumisessa syntyville jätteille, joita ei kerätä kiinteistöillä. Tällaisia jätteitä ovat muun muassa tekstiilijäte, puujäte, puutarha- ja puistojäte, suurikokoiset käytöstä poistetut esineet, pienimuotoisessa rakennus- ja purkutoiminnoissa syntyvä jäte sekä vaarallinen jäte.