Venäjän kaasun virtaaminen Suomeen päättyy lauantaiaamuna

Venäjän kaasu

Venäläinen Gazprom Export on ilmoittanut suomalaiselle Gasumille, että Gasumin hankintasopimuksen mukaisen maakaasun tulo Venäjältä Suomeen katkeaa huomenna aamulla kello 7.

Kiista liittyy Gazpromin huhtikuussa lähettämään kirjeeseen, jossa vaadittiin Gasumia ja muita yrityksiä maksamaan hankintamaksut ruplissa.

Gasum on kieltäytynyt noudattamasta vaatimuksia ruplamaksuista ja näihin liittyvien uusien tilien perustamisesta.

Gazprom on vaatinut, että kaasun ostajat avaavat kaksi uutta tiliä Gazprombankiin. Ensimmäinen on tili, jonne ostajat maksavat kaasusta euroissa tai jossakin muussa sovitussa valuutassa. Toinen on ruplamääräinen tili, jonne rahat siirretään ja josta ostajan pitäisi maksaa kaasulaskunsa ruplissa.

Gasum on kieltäytynyt noudattamasta vaatimuksia ruplamaksuista ja uusien tilien perustamisesta.

Gasum kertoi tiistaina vievänsä asian välimiesmenettelyyn. Välimiesmenettely koskee koko sopimukseen liittyvää kokonaisuutta, ei ainoastaan ruplamaksuvaadetta.

Alkavalla kesäkaudella Gasum pyrkii varmistamaan suomalaisten maakaasuasiakkaidensa kaasun saatavuuden Virosta Suomeen kulkevan Balticconnector-yhdysputken kautta muista hankintalähteistä.

Gasum varoittaa kuitenkin, että siirtoverkkoon liittyy kapasiteettihaasteita.

Euractive-sivuston mukaan EU-komissio on selventänyt energiayhtiöille viime perjantaina, miten niiden sallitaan hoitaa maksunsa Gazpromille ja mikä ei ole pakotteiden vuoksi sallittua.Tulkinta on, että EU:n pakotteet sallivat euromääräisten tilien avaamisen Gazprombankiin mutta ei ruplamääräisten tilien avaamista.

Esimerkiksi saksalainen Uniper on päättänyt maksaa kaasusta Gazprombankissa olevalle tilille euroissa. Uniper kertoi STT:lle lähettämässään sähköpostiviestissä, että yhtiö on maksanut aiemmin euroissa ja jatkaa myös nyt maksamista euroilla.

–  Näkemyksemme mukaan tämä maksutapa on sopusoinnussa pakotteiden kanssa, sanoi Uniperin tiedottajan Georg Oppermann sähköpostissa.

Gasumin Wiljanen sanoo, että eurotilin avaamista on pohdittu.

–  Olemme pohtineet asiaa, mutta johtuen muista merkittävistä sopimuserimielisyyksistä emme voi sitä hyväksyä, hän sanoo.

Merkittävät erimielisyydet liittyvät ruplamaksujen ja ehdotettujen maksujärjestelyiden ohella hankintasopimukseen, johon liittyviä neuvotteluita on käyty jo viime syksystä.

Wiljanen sanoo, että valtion omistajaohjauksesta vastaava ministeri Tytti Tuppurainen (sd.) ei ole antanut ohjeistusta eurotilien osalta, vaan päätös on yhtiön oma.

–  Päätös on yhtiön ja yhtiön hallituksen, Wiljanen sanoo.

Tuppurainen vastasi STT:lle sähköpostilla, että Suomi odottaa vielä komission täsmentävän kannanottojaan maksujärjestelyihin mahdollisesti liittyvien pakotteiden osalta.

–  Eri yhtiöillä on erilaisia sopimuksia Gazpromin kanssa, joten tilanteet ovat erilaisia eri maissa.

Energiateollisuuden toimitusjohtajan Jukka Leskelän mukaan kaasun tuonnin katkeaminen ei ole Suomen koko energiajärjestelmän kannalta suuri asia. Yksittäisille yhtiöille se voi kuitenkin aiheuttaa suuria vaikeuksia, mutta ei vielä aivan lähikuukausina.

–  Jos Baltiasta normaalisti saadaan kaasua Balticconectorin kautta Suomeen, on todennäköistä, että kaasu riittää kesän tarpeisiin ihan hyvin.

–  Ensi syksyn ja talven osalta, sinne on vielä paljon aikaa. Tilannekuva on aika muuttuva. Monet yhtiöt ovat tehneet jo monia varautumistoimia ja etsineet vaihtoehtoja venäläiselle kaasulle ja ehtivät tehdä niitä lisää siihen mennessä.

Hän kuitenkin korosti, että ei voi arvioida tilannetta jokaisen yksittäisen yhtiön näkökulmasta, etenkään jatkuvasti muuttuvassa maailmantilanteessa.

–  Yksittäiset merkittävät muutokset voivat muuttaa tilannetta. Siihen samanlaiseen varmuuteen, mikä meillä on aiemmin kaasun saannin osalta ollut, ei voida tuudittautua, hän sanoo.

Helpotusta voi tuoda LGN-terminaalilaivan hankinta. Valtioneuvosto kertoi tänään, että neuvottelut LNG-terminaalilaivan hankinnasta ovat loppusuoralla.

Yhteishanke mahdollistaisi Suomen ja Viron irtautumisen venäläisen putkikaasun riippuvuudesta.

Juttua ja otsikkoa muokattu kaasuntulon loppumisen osalta klo 14.16