Varhaiskasvatusmaksut laskevat elokuun alusta – kaksilapsinen perhe voi jatkossa säästää kuussa lähes 190 euroa

Eniten maksut laskevat pieni- ja keskituloisilla perheillä.
Varhaiskasvatus

Kunnallisen varhaiskasvatuksen maksut laskevat elokuun alusta alkaen. Toisesta varhaiskasvatuksessa olevasta lapsesta perittävät maksut pienenevät, ja huoltajien tulorajat nousevat.

Tulorajojen nousun seurauksena noin 20 000 perhettä siirtyy maksuttoman varhaiskasvatuksen piiriin uudistuksen myötä. Suurimmat alennukset kohdistuvat pieni- ja keskituloisiin.

Esimerkiksi kahden huoltajan talous, joka tienaa 4300 euroa kuussa, säästää jatkossa kahden lapsen varhaiskasvatuksesta jopa 188 euroa kuussa eli noin 2250 euroa vuodessa.

Saman summan tienaava kahden päiväkotilapsen yksinhuoltaja säästää jatkossa 144 euroa kuukaudessa eli yli 1700 euroa vuodessa.

Varhaiskasvatusmaksujen perusteena olevia tulorajoja on nostettu 31 prosenttia.

–  Tässä on taustalla se, että perheet olivat päätyneet varsin pienillä tuloilla korkeimpaan maksuluokkaan, kertoo erityisasiantuntija Mervi Eskelinen opetus- ja kulttuuriministeriöstä.

Eskelisen mukaan on ollut tapauksia, joissa pienituloisen perheen toisen vanhemman ei ole kannattanut mennä töihin, koska siitä ei ole ollut perheelle taloudellista hyötyä korkeiden varhaiskasvatusmaksujen myötä.

Maksuttoman varhaiskasvatuksen piiriin siirtyvät kaikki yksinhuoltajat, joiden tulot ovat noin alle 3050 euroa kuukaudessa, ja kahden vanhemman kotitaloudet, joiden yhteenlasketut tulot jäävät noin alle 3860 euron kuukaudessa. Aiemmin yksinhuoltajien nollatuloraja oli noin 2400 euroa ja kahden vanhemman kotitalouksilla noin 3000 euroa kuukaudessa. Tulorajat ovat korkeampia useamman lapsen perheissä.

Alin perittävä varhaiskasvatuksen maksu on 27 euroa kuukaudessa.

Asiakasmaksut myös pienenevät kaikilla alle 5485 euroa tienaavilla kotitalouksilla, poislaskettuna jo aiemmin maksuttoman varhaiskasvatuksen piirissä olevat. Myös enemmän tienaavilta kotitalouksilta maksut voivat pienentyä riippuen perheen koosta.

Varhaiskasvatuksen enimmäismaksu ensimmäisestä lapsesta säilyy ennallaan 288 eurossa kuukaudessa.

Toisesta lapsesta perittävä maksu on jatkossa 40 prosenttia nuorimman lapsen maksusta eli enimmillään 115 euroa. Aiemmin toisesta lapsesta perittiin 50 prosentin maksu eli enimmillään 144 euroa. Seuraavien lasten maksut ovat 20 prosenttia nuorimman lapsen maksusta.

Kunnallisten varhaiskasvatusmaksujen muutosten vaikutuksia omaan talouteen voi tarkastella opetus- ja kulttuuriministeriön verkkosivuilla olevalla laskurilla.

Varhaiskasvatus maksujen alentamisella pyritään myös lisäämään varhaiskasvatuksen osallistumisastetta.

–  Tällä hallituskaudella on ollut tarkoituksena koulutuksellisen tasa-arvon lisääminen. Varhaiskasvatuksen osallistumisasteen lisääminen on yksi tapa hoitaa sitä, opetus- ja kulttuuriministeriön erityisasiantuntija Eskelinen kertoo.

EU:n suosituksessa laadukkaista varhaiskasvatusjärjestelmistä tavoitteena on, että 95 prosenttia yli neljävuotiaista osallistuu varhaiskasvatukseen.

Eskelisen mukaan peruskoulua edeltävään esiopetukseen osallistuu jo 99 prosenttia lapsista, mutta 3–6-vuotiaiden osallistumisaste varhaiskasvatukseen on vielä 88 prosenttia.

–  Meillä on vähän matkaa siihen EU:n suositukseen. Tämäkin on yksi rikka rokassa, jolla pyritään lähenemään sitä EU:n suositusta, Eskelinen kertoo.