Vantaa-Keravan keskusta vaatii enemmän kotimaista ruokaa ateriahankintoihin – avaus saa tukea yli puoluerajojen

Politiikka

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen keskustan aluevaltuustoryhmä teki huhtikuussa valtuustoaloitteen ateriapalveluiden kilpailutuskriteerien laatuvaatimuksista. Aloite sai kannatusta muissakin puolueissa ja etenee päätösvalmisteluun.

Vantaan ja Keravan hyvinvointialue on kilpailuttamassa aluehallituksen päätöksen mukaisesti ateria- ja puhtauspalveluiden hankintaa kevään 2022 aikana. Aluehallitus on linjannut, että valitaan edullisin vaihtoehto riittävän korkeilla laatukriteereillä.

– Valtuuston kyselytunnilla kysyin, mitä nämä korkeat laatukriteerit ovat. Selvisi, että niillä tarkoitettiinkin lähinnä ravintosuosituksiin liittyviä laatukriteereitä, eli onko ruoassa esimerkiksi tarpeeksi proteiineja. Heräsi huoli, että ei se voi tällä tavalla olla, että ravitsemukselliset perusteet olisivat ainoa ajuri, vaan asiaa pitää katsoa kokonaisvaltaisemmin, aloitteen valmistellut varavaltuutettu, valtiovarainministeri Annika Saarikon erityisavustajana työskentelevä Tuomas Vanhanen taustoittaa.

Vanhanen muistuttaa, että valtioneuvosto on tehnyt periaatepäätöksen, jonka tavoitteena on lisätä vastuullisesti ja kestävästi tuotettujen raaka-aineiden ja palvelujen käyttöä julkisissa ruokahankinnoissa. Huomiota on kiinnitettävä erityisesti kotimaisten raaka-aineiden käyttöön ruokapalveluissa.

– Laatuvaatimusten kautta edellytetään vastuullisuutta. Tullaan siihen, että suomalainen ruoantuotannon kilpailukyky on koetuksella, kun vaatimukset on koko ajan kovemmat. Jos me edellytetään ruoantuotannossa korkeita kriteerejä, niin miksi me ei edellytettäisi niitä myös ateriapalveluhankintoja tehtäessä.

Vanhasen mukaan laatukriteereiden nostaminen johtaa siihen, että kotimaisen ruoan osuus hankinnoissa nousee. Taustalla on myös huoltovarmuus.

– Ilman muuta tällä on huoltovarmuuteen merkitystä, ettei olla riippuvaisia siitä, mitä maailmalta tänne tulee. Yksi osa kokonaisvastuullista ajattelua on se, että kun hinnat nousevat voimakkaasti, onko indeksiehdot julkisten hankintojen puolella sellaiset, että ne ovat reilut myös ruoantuottajien näkökulmasta.

Vanhanen toivoo, että elintarvikehankintojen pohjana käytettäisiin myös joulukuussa 2021 ministeri Jari Lepän johdolla laadittua Vastuullisten ruokapalveluiden hankintaopasta.

Erityisavustaja Tuomas Vanhanen keskusteli valtiovarainministeri Annika Saarikon kanssa toukokuussa 2021. Kuva: Valtioneuvoston kanslia

Vantaa-Keravan hyvinvointialueen ateriapalveluiden ennakoitu arvo on mittaluokaltaan varsin merkittävä: noin 4,1 miljoonaa euroa vuodessa. Vanhasen mukaan nyt on erityisen hyvä paikka kiinnittää muuallakin päin Suomea näihin hankintoihin.

– Monella hyvinvointialueella keskustalaisilla päättäjillä on iso mahdollisuus vaikuttaa. Eikä tämä koske pelkästään hyvinvointialueita vaan myös kuntia, kun tehdään kilpailutuksia.

Valtuustoaloitteen on allekirjoittanut 23 aluevaltuutettua yhteensä 69 valtuutetusta.

– Vantaa-Keravalla keskustalla on pieni porukka, niin keskustan kolmen valtuutetun lisäksi aloitteen allekirjoitti parikymmentä muuta valtuutettua. On hienoa, että aloite sai kannatusta yli puoluerajojen ja toivottavasti tämä johtaa siihen, että virkakunta työstää asiaa eteenpäin. Seuraamme tiiviisti, miten tämä asia huomioidaan.