Valvira: Psykoterapiakeskus Vastaamo laiminlöi useita velvollisuuksiaan

Valviran mukaan puutteita oli muun muassa työntekijöiden perehdyttämisessä potilasasiakirjojen laatimiseen ja käsittelyyn.
Vastaamo

Psykoterapiakeskus Vastaamo laiminlöi yksityisestä terveydenhuollosta annetun lain mukaisia velvollisuuksiaan, katsoo sosiaali- ja terveydenhuollon lupa- ja valvontavirasto Valvira.

Valviran mukaan puutteita oli sen tekemän tarkastuskäynnin ja Vastaamon antamien kirjallisten selvitysten perusteella erityisesti terveydenhuollon palveluista vastaavalle johtajalle säädettyjen tehtävien hoitamisessa, kuten työntekijöiden perehdyttämisessä potilasasiakirjojen laatimiseen ja käsittelyyn.

Puutteita oli myös toiminnan omavalvonnassa, Valvira arvioi.

Kymmenientuhansien Vastaamon asiakkaiden potilastietoja julkaistiin ainakin osittain verkossa yritykseen kohdistuneen tietomurron seurauksena. Asia tuli julkisuuteen viime syksynä.

Vastaamo oli yksi Suomen suurimmista psykoterapiapalveluiden tarjoajista. Yrityksessä oli noin 300 työntekijää, joista valtaosa oli psykoterapeutteja.

Yritys asetettiin konkurssiin tämän vuoden helmikuussa, ja sen psykoterapiatoiminta siirtyi Verve Terapialle.

Valviran mukaan potilasasiakirjamerkinnät olivat tarkastetussa otoksessa kirjavia ja osin puutteellisia.

Potilastietoihin oli muun muassa liitetty sinne sisällöltään kuulumattomia asiakirjoja, kuten yksityisiä sähköposteja. Toisaalta osasta potilasasiakirjoja puuttui oleellisia tietoja potilaan hoidon ja kuntoutuksen suunnittelun, toteutuksen ja seurannan kannalta.

Vastaamon potilastietojärjestelmä ei Valviran arvion mukaan ohjannut yhdenmukaiseen kirjaamiseen.

Vastaamon antaman selvityksen mukaan potilasasiakirjamerkinnät oli määrä tehdä voimassa olevien säännösten ja viranomaisohjeiden mukaisesti, Valvira kertoo. Yrityksellä ei kuitenkaan ollut omia kirjaamisohjeita, eikä henkilöstön perehdytys ja sisäinen koulutus ollut Valviran mukaan riittävää ohjaamaan asianmukaiseen kirjaamiskäytäntöön.

Potilasasiakirjojen pitkäaikaissäilytys ei Valviran mukaan ollut asiakastietolain vaatimusten mukaista, mistä virasto antoi Vastaamolle määräyksen. Potilasasiakirjat on nyt siirretty Kelan arkistointipalveluun, josta Vastaamon asiakkaat voivat saada potilastietojaan tietopyynnöllä.

Erityisenä huomion kohteena tietomurron jälkeisessä valvonnassa oli potilaiden tilan mahdollinen vaikeutuminen, hoidon tarpeen lisääntyminen ja keskeytyneiden hoitojen jatkuvuuden varmistaminen.

Valvira ei havainnut tarkastuskäynnillä välitöntä potilasturvallisuuden vaarantumista, mutta kehotti kuitenkin havaintojensa perusteella Vastaamoa täydentämään ohjeistustaan potilasturvallisuuden varmistamiseksi.

Valvira on nyt päättänyt Vastaamon toimintaa ja potilastietojärjestelmää koskevan valvontansa, joka aloitettiin viime lokakuussa.