Valvira: Psykoterapiakeskus Vastaamo laiminlöi useita velvollisuuksiaan

Valviran mukaan puutteita oli muun muassa Vastaamon työntekijöiden perehdyttämisessä potilasasiakirjojen laatimiseen ja käsittelyyn.
Kotimaa

Psykoterapiakeskus Vastaamo laiminlöi yksityisestä terveydenhuollosta annetun lain mukaisia velvollisuuksiaan, katsoo sosiaali- ja terveydenhuollon lupa- ja valvontavirasto Valvira.

Valviran mukaan puutteita oli sen tekemän tarkastuskäynnin ja Vastaamon antamien kirjallisten selvitysten perusteella erityisesti terveydenhuollon palveluista vastaavalle johtajalle säädettyjen tehtävien hoitamisessa.

Puutteita havaittiin muun muassa työntekijöiden perehdyttämisessä potilasasiakirjojen laatimiseen ja käsittelyyn. Valviran mukaan potilasasiakirjamerkinnät olivat viraston tarkastamassa otoksessa kirjavia ja osin puutteellisia. Potilastietoihin oli muun muassa liitetty sinne sisällöltään kuulumattomia asiakirjoja, kuten yksityisiä sähköposteja.

Puutteita oli myös toiminnan omavalvonnassa.

Kymmenientuhansien Vastaamon asiakkaiden potilastietoja julkaistiin ainakin osittain verkossa yritykseen kohdistuneen tietomurron seurauksena, joka tuli julkisuuteen viime syksynä. Valvira aloitti Vastaamon toiminnan sekä potilastietojärjestelmän asianmukaisuuden ja turvallisuuden valvonnan viime lokakuussa, kun tietomurto tuli viraston tietoon.

Viime marraskuussa Valvira totesi Vastaamon toimipisteeseen tehdyn tarkastuksen perusteella, että yritys oli tunnistanut tietomurtoon johtaneet syyt ja ryhtynyt toimiin potilasturvallisuuden varmistamiseksi.

Valvira on nyt päättänyt Vastaamoa koskevan valvontansa.

Vastaamo asetettiin konkurssiin tämän vuoden helmikuussa. Yrityksen psykoterapiatoiminta siirtyi Verve Terapialle.