Valtiovarainministeriön talousarvioesityksessä ehdotetaan lisää rahaa ministereille ja heidän avustajilleen

Valtiovarainministeriön seuraavan vuoden budjettiehdotuksessa esitetään miljoonien eurojen korotusta ministereiden ja heidän avustajiensa palkkaukseen.

Ehdotuksessa Antti Rinteen hallituksen ministerit, heidän valtiosihteerinsä ja erityisavustajansa saisivat palkkaukseen yhteensä 11,5 miljoonaa euroa. Summa on noin 5 miljoonaa euroa suurempi kuin tänä vuonna.

Valtioneuvoston kanslia perustelee tiedotteessa korotustarvetta ministerien, valtiosihteerien ja erityisavustajien määrän nousulla, palkkioperusteiden tarkistuksella sekä edellisen hallituksen ministereiden palkkioihin kohdistettujen säästöjen poistamisella.

Valtionvarainministeriö julkaisi tänään kokonaan budjettiesityksensä, jonka se toimittaa muille ministeriöille. Muiden ministeriöiden kanssa käydään erilliset neuvottelut tämän kuun lopulla.

Lopullinen budjetti valmistuu hallituksen budjettiriihessä syyskuussa.

Edellisellä hallituskaudella hallitus sai runsaasti lokaa niskaansa koulutussäästöjen takia. Nykyinen hallitus Rinteen johdolla on puhunut koulutuksen kunnianpalautuksesta. Edellistä hallitusta kritisoitiin paljon muun muassa ammattikoulureformista.

Nyt valtiovarainministeriön ehdotuksessa ammatilliseen koulutukseen ehdotetaan kahden prosentin korotusta ensi vuodelle. Samansuuruisen prosentuaalisen korotuksen on saamassa yleissivistävä koulutus ja varhaiskasvatus. 

Korkeakouluopetukseen ja tutkimukseen on tulossa ensi vuonna noin kolmen prosentin korotus. 

Valtiovarainministeri Mika Lintilä (kesk.) esitteli ehdotusta jo keskiviikkona.

Budjettiehdotus ensi vuodelle on yhteensä 57 miljardia euroa eli noin 1,5 miljardia enemmän kuin kuluvan vuoden varsinaisessa talousarviossa. Ehdotus on 2,3 miljardia euroa alijäämäinen.

Ensi vuoden alijäämän arvioidaan kasvavan kuluvasta vuodesta puolella miljardilla eurolla. Valtionvelka nousee ministeriön arvion mukaan 109 miljardiin euroon.