Valtio lahjoittaa itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiölle Neste Oyj:n osakkeita

Suomi100

Valtioneuvosto on päättänyt lahjoittaa itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiölle (Itla) enintään 50 miljoonan euron arvosta valtion omistamia Neste Oyj:n osakkeita.

Lahjoitus on samalla osa eduskunnan hyväksymää kansanedustajien lakialoitetta ja Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlaa.

Itlan tarkoituksena on edistää ja tukea Suomessa asuvien lasten ja lapsiperheiden hyvinvointia, yhdenvertaisuutta ja asemaa sekä hyvää tulevaisuutta.

Säätiö voi edistää ja tukea myös vanhemmuutta sekä lasten kasvuoloja ja kasvatusta. Itla perustettiin vuonna 1987 Suomen itsenäisyyden 70-vuotisjuhlan yhteydessä.

Lahjoituksen kohteena on yhteensä 922 168 osaketta.

Niiden myötä valtion omistusosuus Neste Oyj:n osakkeiden tuottamasta äänimäärästä laskee alle 50 prosentin (49,74%).