Valokuitu jokaiseen maatalousyritykseen ja junien tukiasemat kuntoon – Yhteyksien pitää olla tasapuolisen nopeita kaikille, vaatii keskustan Torniainen

Tietoliikenne

Jatkuvasti kehittyvät tarpeet vaativat nopeita tietoliikenneyhteyksiä, eikä tavoitetason pidä olla liian matala jo lähtökohtaisesti, sanoo keskustan kansanedustaja Ari Torniainen.

– Yhteydet tehdään joko valokuidun tai mobiiliyhteyden kautta, mutta niiden pitää olla tasapuolisen nopeita kaikille suomalaisille, Tornianen kirjoittaa Suomenmaan mielipidepalstalla.

Keskustan tavoitteena on, että valokuitu rakennetaan jokaiseen maatalousyritykseen. Etätyö tarvitsee toimivat yhteydet.

– Tarvitaan myös parannuksia tukiasemaverkostoon, jotta nopeat yhteydet toimivat junissa kaikkialla Suomessa.

Liikenne- ja viestintävaliokunnan varapuheenjohtaja jatkaa, että nopeita yhteyksiä rakennettaessa kannattaa käyttää EUn elvytysrahaa.

Laajakaistarakentamisen tukea koskeva lainsäädäntö astui voimaan vuoden alusta, ja sitä tarkentava asetus on ollut lausuntokierroksella.

Asetusluonnoksessa nopean laajakaistayhteyden esitetään vähimmäisnopeudeksi saapuvassa liikenteessä 100 Mbit/s ja lähtevässä liikenteessä 30 Mbit/s. 

Torniainen kirjoittaa, että keskustan mielestä sekä saapuvan että lähtevän nopeuden pitäisi olla vähintään 100 Mbit/s kaikissa olosuhteissa.

Lakiin on kirjattu kuntia varten kolme maksuluokkaa, joista korkeimmassa kunnat osallistuisiva hankkeiden kustannuksiin maksamalla 33 prosenttia.

Keskustan mielestä kuntien kustannukset eivät saa karata käsistä.

– Keskustan mielestä kaikkien kuntien pitäisi olla alimmassa 8 prosentin maksuluokassa, jotta alueellisen tasa-arvon ja elinvoiman kannalta tärkeälle laajakaistarakentamiselle ei tulisi kuntataloudesta johtuvia pullonkauloja, Torniainen kirjoittaa.