Valkoposkihanhet syövät Pohjois-Karjalan pellot putipuhtaiksi – MTK ahdistui: "Viljelijöiden työ muuttuu hanhen ulosteeksi"

Metsästys

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK:n johtokunta vaatii, että ympäristöministeriö sallii tuhoja aiheuttavien valkoposkihanhien poistamisen pelloilta välittömästi.

MTK vaatii myös, että viljelijöille myönnetään täydet korvaukset hanhituhoista. Tuottajajärjestön mukaan valkoposkihanhet laiduntavat säilörehunurmet ja syysviljat sekä kaivavat pellosta kevätkylvöjen viljat, herneet, härkäpavut ja sipulit.

– Valkoposkihanhituhoista kärsivien viljelijöiden tekemä työ ja tuotantopanokset muuttuvat hanhen ulosteeksi. Joillakin tiloilla joudutaan harkitsemaan karjataloudesta luopumista. Tilanteen korjaaminen ostorehuilla ei ole mahdollista eivätkä korvaukset huomioi laatumenetyksiä.

MTK:n mukaan pelkästään viime vuonna korvattiin valkoposkien maatalousvahinkoja vuodelta 2018 yhteensä yli 1,1 miljoonaa euroa. Pahimmillaan ongelma on Pohjois-Karjalassa, jonka osuus korvauksista oli 90 prosenttia.

– Tilanne on paikallisesti erityisen tukala. Vahingot kohdistuvat maantieteellisesti samoille alueille keväisin ja syksyisin vuodesta toiseen ja niiden määrät kasvavat jatkuvasti.

Viljelijän tilanne on MTK:n mukaan monin paikoin toivoton. Pelkästään lintujen karkottamiseen tarvitaan pääsääntöisesti viranomaisen lupapäätös.

Toistaiseksi yhtään valkoposkihanhea ei ole saanut ampua. Ensimmäinen poikkeuslupa on mahdollisesti tulossa syksylle.

– Hanhien välitön poistaminen tuhoista kärsiviltä pelloilta metsästämällä tulisi sallia Suomessa. Esimerkiksi Virossa suojametsästys on sallittua EU:n nykyistenkin direktiivien puitteissa kansalliseen lainsäädäntöön perustuen. Miksi se ei voisi olla sitä myös meillä?

MTK:n johtokunta korostaa, että hanhituhoista aiheutuvat menetykset tulee korvata täysimääräisesti. Ympäristöministeriössä valmistellaan uutta lainsäädäntöä korvausperusteiden uusimiseksi.

– Uudistus on välttämätön ja se tulee toteuttaa mahdollisimman pian. Uudistus on erittäin tärkeää oikeudenmukaisuuden ja sujuvuuden lisäämiseksi korvaustilanteissa.

MTK:n mielestä jatkossa myös EU:n säädöksiä on muutettava.

– Valkoposki tulee siirtää lintudirektiivin liitteeseen II/1, mikä mahdollistaa tavanomaisen metsästyksen.  Tämän muutoksen jälkeen laji voitaisiin siirtää metsästyslain mukaiseksi riistalajiksi.  Lajirunsaus kestää hyvin metsästyspaineen.