Valiokuntaneuvos rauhoittelee keskustelua sote-valiokunnan työtaakasta –"Pahempiakin työruuhkia on nähty"

Sote

Mediassa on kauhisteltu sosiaali- ja terveysvaliokunnan juttusumaa, joka on syntynyt sote-uudistuksen venymisen johdosta. Muut lakiesitykset ovat jääneet sen jalkoihin, eikä niitä ole voitu ottaa käsittelyyn.

Valiokuntaneuvos Eila Mäkipää rauhoittelee huolestuneita. Hänen mielestään tilanne ei ole mitenkään poikkeuksellinen. Sosiaali- ja terveysvaliokunnassa on syksyllä aina ruuhkaa budjettilakien vuoksi.

– Nyt näitä ei tosin ole päästy käsittelemään normaalissa ajassa. Valiokunta on linjannut, ettei muita asioita oteta soten väliin.

Mäkipäätä ei kuitenkaan pelota, että asiat jäisivät hoitamatta. Vuoroaan odottavat budjettilait eivät hänen mukaansa todennäköisesti ole erityisen työläitä. Kysymyksessä on pääasiassa yksittäisiin etuuksiin liittyviä esityksiä.

– Olen koko ajan sanonut, että nämä asiat ehditään hoitaa, kun sote on valmis. Olen hyvin positiivisella mielellä sen suhteen.

Tämä koskee valiokuntaneuvoksen mukaan myös työttömyysturvalakia, jonka pöydälle jäämisestä on uhkailtu julkisuudessa koituvan menetyksiä työttömille.

Mäkipää myöntää, että lukumääräisesti tavaraa on pöydällä paljon. Osa luultavasti jää käsiteltäväksi joulun jälkeen.

– Hyvät mahdollisuudet siihen kuitenkin on, että vaalikauden loppuun mennessä kaikki ehditään käsitellä. Pahempiakin työruuhkia on nähty, hän vakuuttaa.

Selvää on, että mitä pidemmälle sote venyy, sitä suuremmaksi suma paisuu.

– Olen joka tapauksessa toistaiseksi toiveikas, Mäkipää painottaa.

Sellaistakin on väläytelty, että perustettaisiin väliaikainen valiokunta käsittelemään ruuhkautuneita lakiesityksiä. Tämä olisi periaatteessa mahdollista. Esimerkiksi tulevaisuusvaliokunta toimi aikanaan ensin väliaikaisena.

– Jutturuuhkan purkamiseen tätä keinoa ei kuitenkaan ole koskaan käytetty, Mäkipää toteaa.

Yksi kysymysmerkki hänen mukaansa olisi se, ketä tähän valiokuntaan valittaisiin. Sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsenillä on asiantuntemusta sen toimialasta. Joidenkin toisten kansanedustajien astuminen remmiin kesken vaalikauden saattaisi aiheuttaa omat haasteensa.

– Samoin se, että muissakin valiokunnissa on vaalikauden lopussa paljon töitä, Mäkipää huomauttaa.